Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Den andra parten drog sig ur vårt lägenhetsbyte

Muntligt avtal ? har en uppgörelse om lägenhetsbyte kommun 1- kommun 2, en kvinna och jag har ingått en överenskommelse att byta lägenhet för jag har fått jobb i kommun 1 och börjar nästa vecka, vi har varit i kontakt med varandra och tittat på varandras lägenheter och varit i kontakt med respektiva hyresbolag både de egna och varandras och skickat in alla papper och ansökningar och blivit godkända hos respektive nya hyresvärdar, kvinnan var hodd mig i fredags igen och sen till hyresvärden och skrev på nya kontraktet och jag gjorde en uppsägning av mitt kontrakt och ska på måndag till göteborg och göras samma sak: skriva på kontraktet och hon på uppsägningskontraktet, jag har fått räkning på nya hyran som ska betalas in nu, mitt flyttlass är beställt med flyttfirman att gå 28 sep, och då ringer min hyresvärd i går och berättar att hon har ångrat sig och drar sig ur....? jag har sagt upp mig på mitt jobb här och de har satt in ny personal, och jag har fått fast arbete i göteborg där de väntar mig till veckan...... på Fastighetsbolaget säger de att hon kan dra sig ur eftersom jag inte skrivit på kontraktet än......vad gäller? vi har ett muntligt kontrakt där alla inblandade : hyresvärdarna också är införstådda med uppgörelsen mm

Rådgivarens svar

2017-09-24

Hej!

Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen! Regler om hyresavtal finns i den så kallade hyreslagen som du hittar i jordabalkens 12:e kapitel. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller när det kommer till muntliga avtal och hur du kan gå vidare i din situation.

Lägenhetsbyte
Enligt 12 kap 35 § jordabalken får en hyresgäst överlåta sin lägenhet till någon annan genom byte till en annan lägenhet. Lägenhetsbytet får ske om hyresnämnden lämnar tillstånd eller om samtliga hyresvärdar samtycker till bytet.

Muntliga avtal
Ett muntligt avtal är lika bindande som ett skriftligt. Nackdelen med muntliga avtal är dock att det är svårare att bevisa att det föreligger ett avtal. Det är den som vill göra gällande ett avtal som måste bevisa att ett avtal föreligger.

Vad gäller i ditt fall?
För att göra ett lägenhetsbyte måste ni ansöka om det hos Fastighetsbolaget, jag tolkar det som att ni har haft en muntlig överenskommelse, gjort alla förberedelser men ännu inte ansökt om bytet hos Fastighetsbolaget. Er muntliga överenskommelse gäller och ska hållas, nu har dessvärre den andra parten dragit sig ur. Det är upp till dig att bevisa att en sådan överenskommelse föreligger. Detta bör inte vara så svårt eftersom ni båda har varit och kollat på varandras lägenheter, blivit godkända av respektive hyresvärd, den andra parten har skrivit på hyreskontrakt med den nya hyresvärden och du har fått räkning på hyra avseende den nya lägenheten. Det är uppenbart att ni har haft en överenskommelse.

Hur kan du gå vidare?
Utifrån din fråga verkar det som att Fastighetsbolaget inte kan hjälpa dig. Det du kan göra är att väcka en talan mot kvinnan i tingsrätten för att fastställa att det föreligger en muntlig överenskommelse mellan er. Att väcka talan i domstol tar dock lång tid och kan leda till stora rättegångskostnader varför jag inte råder dig att göra det i första hand. Visserligen ser det bra ut för dig ur ett bevishänseende, min rekommendation är dock att först försöka lösa det sinsemellan.

Jag förstår din frustration över situationen.  Även om muntliga avtal gäller kan det vara bra att i framtiden ha som regel att alltid upprätta skriftliga avtal, annars är det lätt att man hamnar i en situation som du är i nu.

Jag hoppas att du fick vägledning i din fråga.

Vänligen,
Sofia Berg

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden