Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Byte av hyresrätt

Jag bor i en 3:a på 80 kvm och vill byta till mindre och billigare. Fick 3:an från en 2: a för att ta hand om min far. Min far tog jag hand om i min trea och han fick en stroke. Han kan inte vittna. Han var inte skriven här. Efter det var jag tvungen att ha inneboende för att klara hyran. Skickade alla kontrakt som bevis. De vill också att jag ska bevisa att min far bott hos mig. Jag har ett vittne.
Mitt bolag nekade bytet för att jag inte hade beaktansvärda skäl. Sedan pratade hon bakom ryggen till den värd som jag redan blivit godkänd av så hon ändrade sig till steget värre, att bytet skulle vara en olägenhet. Jag får inte reda på skälen. Har jag inte rätt att få det? Ska ta det i hyresnämnden. Men får jag inte reda på skälen blir det svårt att försvara sig. Det är inte olagligt att ha inneboende och de har även fått kontoutdrag på hyrorna jag tagit. Har även läkarintyg på att min hälsa inte fungerar med inneboende längre då jag har sjukersättning. Jag vill byta från en hyra på 9957 kr till 5700 kr och behöver komma ifrån storstaden mitt i city och ut mot öarna med lugn och ro. Mina sjukdomar försämras med inneboende och att jag inte har råd med denna hyran längre. När min far bodde hos mig i några månader innan stroken kom hjälpte ju han till med sin pension. Min far fick skador så han kan inte vittna idag.
Vilka chanser har jag i hyresnämnden?

Rådgivarens svar

2019-06-15

Hej och tack för att du vänt dig till Fråga Juristen med din fråga!
Jag beklagar att du har fått vänta så länge på svar från oss - vi har haft ett enormt frågetryck och har tyvärr inte kunnat svara inom vår normala handläggningstid.

Jag kommer först och främst att redogöra för den lagreglering som finns för byten av hyresrätter. Hyresrättsförhållanden regleras främst i 12 kap. jordabalken (JB).

Byte av hyresrätt
Huvudregeln är att hyresvärden måste ge sitt samtycke till ett byte. Om en hyresvärd vägrar är det möjligt för hyresgästen att vända sig till hyresnämnden för att få tillstånd. Om en hyresgäst har beaktansvärda skäl för att byta och ett byte kan ske utan olägenhet för hyresvärden så ska hyresnämnden meddela tillstånd för bytet.

Beaktansvärda skäl kan exempelvis vara när en familj ska få tillökning och därför behöver mer utrymme eller väsentligt ändrade ekonomiska förhållanden, t.ex. på grund av sjukdom eller pensionering, som leder till att hyresgästen vill minska sina bostadsutgifter. Den tid en hyresgäst innehaft en tillbytt lägenhet får viss betydelse för bedömningen av om hyresgästen har beaktansvärda skäl för bytet. Om hyresgästen bott i en tillbytt hyresrätt en kortare tid, krävs starkare skäl än annars för att beaktansvärda skäl skall anses föreligga. Lägenhetens läge, bostadssituationen på orten och liknande kan också vara av intresse vid bedömningen.

Att bytet ska kunna ske utan olägenhet för hyresvärden innebär att den nya hyresgästen ska kunna godtas. I de flesta fall borde det vara tillräckligt att hyresgästen kan visa att det inte finns brister i dennes betalningsförmåga eller i förmågan att vårda lägenheten.

I ditt fall
Att du har fått ändrad ekonomi får anses tala för att du har beaktansvärda skäl, såvida dina ekonomiska förhållanden kan anses ha ändrats väsentligt. Att du vill flytta från storstaden till en mindre ort, kan ha betydelse i frågan. Är bostadsmarknaden i den mindre staden i balans, anses en hyresgäst i storstaden normalt inte ha beaktansvärda skäl för bytet. Det framgår av din fråga att du har genomfört ett lägenhetsbyte tidigare och beroende på hur nära i tiden det var kan detta alltså tala till din nackdel. Det verkar således finnas skäl som talar både för och emot ett byte. Svaret är dessutom beroende av hur situationen ser ut för den person som du vill byta med.

Om du vill gå vidare med detta ärende så rekommenderar jag dig att ta kontakt med en av våra jurister som kan agera ombud för dig. Du kan boka tid hos en av våra jurister här.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Du är välkommen att höra av dig om det dyker upp fler frågor.

Med vänlig hälsning,
Cebrina Carlsson

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden