Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Byte av hyresrätt och betalningsanmärkning

Vi har ansökt om ett byte av hyresrätt med en annan part. Vi var i kontakt med den tilltänkta hyresvärden innan vi skickade in papper då jag har en betalningsanmärkning. Jag söker dock bytet tillsammans med min make som ej har betalningsanmärkning. Min make uppfyller ensam inkomstkravet för lägenheten och vi hade på förhand fått information att bytet ändå skulle gå bra men att enbart min mans inkomst kommer räknas och att enbart han får stå på kontraktet. Nu har vi precis fått avslag på bytet då hyresvärden hävdar att då vi båda står på vårt nuvarande hyreskontrakt så måste vi båda stå på det nya kontraktet och då blir vi ej beviljad med tanke på min betalningsanmärkning. Trots att min make som sagt själv uppfyller inkomstkravet och är utan anmärkningar. Är detta något vi kan bestrida?

Rådgivarens svar

2020-04-22

Hej och stort tack för att du ställer din fråga till oss på Fråga Juristen!

Nedan följer en redogörelse för vad som gäller och råd anpassade till din situation.

Byte av hyresrätt

Reglerna om byte av hyresrätt finns i 12 kap. 35 § Jordabalken. För att få genomföra ett lägenhetsbyte måste hyresgästen inneha ett förstahandskontrakt samt uppfylla de förutsättningar som ställs upp i lag:

  • Hyresgästen ska ha beaktansvärda skäl för bytet
  • Bytet ska kunna ske utan påtaglig olägenhet för hyresvärden

Beaktansvärda skäl för byte är exempelvis att hyresgästen på grund av ändrad ekonomi önskar lägre hyra eller att hyresgästen behöver en större lägenhet. Att bytet ska kunna ske utan påtaglig olägenhet för hyresvärden innebär framför allt att den som flyttar in ska vara skötsam och ha tillräckligt god ekonomi.

En hyresvärd kan antingen godkänna eller avslå en ansökan om lägenhetsbyte. Om hyresvärden avslår ansökan kan hyresgästen vända sig till hyresnämnden.

Prövning i hyresnämnden

En hyresgäst som är missnöjd med hyresvärdens beslut kan överklaga till hyresnämnden. Hyresnämnden gör då en egen prövning av om hyresgästen har beaktansvärda skäl och om bytet kan ske utan någon påtaglig olägenhet för hyresvärden. Att hänföra en tvist till hyresnämnden innebär ingen större ekonomisk risk, eftersom parterna enbart står för sina egna kostnader, till exempel ombudskostnader.

Vad gäller i ditt fall?

Anledningen till att den tilltänkta hyresvärden inte godkänner bytet verkar vara din betalningsanmärkning. Det är svårt för mig att med säkerhet säga om hyresnämnden skulle ge tillstånd till ert önskade byte. Att en hyresgäst har skulder och/eller betalningsanmärkningar är något som kan innebära en påtaglig olägenhet för hyresvärden, men det behöver inte alltid vara så. Hyresnämnden gör en helhetsbedömning av er betalningsförmåga och enbart det faktum att du har en betalningsanmärkning medför inte att du inte har rätt att genomföra lägenhetsbytet. Om du kan visa att du har en historik av att betala hyran i tid är det något som talar till din fördel.

Rekommendation

Jag rekommenderar dig och din bytespart att överklaga hos hyresnämnden. Läs mer om hur det går till på hyresnämndens hemsida. Behöver ni mer juridisk rådgivning eller hjälp att driva tvisten är ni välkomna att boka tid med någon av Familjens Jurists erfarna jurister.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga! Har du andra funderingar får du gärna återkomma till oss med en ny fråga.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden