Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Byta hyresrättslägenhet mot bostad utomlands?

    Hej!
    Jag har hyresgäst kontrakt i Stockholm.
    Kan jag byta legenheter till utomland. Ex. I Istanbul.?

    Rådgivarens svar

    2018-01-24

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Byten av hyresrättslägenheter regleras i 12:35 § jordabalken (JB).

    Allmänt om byten av hyresrättslägenheter
    En hyresgäst som har ett förstahandskontrakt kan byta sin hyresrättslägenhet mot en annan bostad om detta godkänns av hyresvärden. Att den andra bostaden är belägen utomlands är i sig inget hinder mot detta.

    Om bytet inte godkänns av hyresvärden kan hyresgästen ansöka om att få tillåtelse till bytet av hyresnämnden. I 12:35 § JB stadgas att en hyresgäst får överlåta en hyresrättslägenhet för att genom byte få en annan bostad, om hyresnämnden lämnar tillstånd till överlåtelsen. Den andra bostaden kan vara vilken typ av bostad som helst - till exempel en hyresrätt eller en bostadsrätt. Den kan vara belägen utomlands.

    Hyresnämnden ska lämna tillstånd till bytet om hyresgästen har beaktansvärda skäl för bytet och om detta kan äga rum utan påtaglig olägenhet för hyresvärden. Det får inte heller finnas så kallade särskilda skäl som talar emot bytet.

    Beaktansvärda skäl för bytet
    För att kunna få hyresnämndens tillåtelse måste hyresgästen måste bland annat ha så kallade beaktansvärda skäl för bytet. Sådana skäl finns till exempel om hyresgästen har ett behov av att betala lägre hyra eller om bytet skulle innebära att hyresgästen får en mycket förbättrad boendestandard. Beaktansvärda skäl kan också föreligga om bytet innebär att hyresgästen kan bo närmare ett nytt jobb, skola eller dylikt. Att bara vilja flytta utan vidare anledning utgör inte beaktansvärda skäl. Så är inte heller fallet om det är möjligt att hyresgästen kan få den andra bostaden utan att byta.

    Påtaglig olägenhet för hyresvärden
    Bytet får inte heller innebära en påtaglig olägenhet för hyresvärden. Bytesparten, alltså den nya hyresgästen, ska bland annat kunna betala hyran, vårda lägenheten och inte störa sina grannar. Det är hyresgästens ansvar att visa att bytesparten kommer att fullgöra sina skyldigheter som hyresgäst. Om det till exempel inte är säkert att bytesparten kommer att klara hyran så kommer inte tillåtelse att ges.

    Särskilda skäl mot bytet
    Slutligen får det inte heller finnas särskilda skäl som talar emot bytet. Sådana skulle till exempel föreligga om det visar sig att en otillåten ersättning ska lämnas i samband med bytet.

    Sammanfattning
    Det är möjligt att byta en hyresrättslägenhet mot en bostad som är belägen utomlands. För detta krävs dock att du har hyresvärdens godkännande. Får du inte detta kan du ansöka om att få hyresnämndens tillåtelse till bytet. Det uppställs då en rad krav som kan vara svåra att uppfylla om du har en utländsk bytespart. Du måste bland annat visa att bytesparten kommer att kunna betala hyran och sköta sig, vilket kan vara svårt eftersom bevismedel för detta kan vara svåra att få tag på i Sverige. Härutöver måste du även ha beaktansvärda skäl, alltså en objektivt god anledning, till varför du vill byta.

    Tänk även på att även om du får tillstånd att byta, är det inte är säkert att personen du byter med får tillåtelse att byta med dig.

    Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du är medlem i hyresgästföreningen kan du vända dig till dem om du har fler funderingar.

    Vänliga hälsningar,
    Oskar Emilsson

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden