Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Bygglov för altan

hej!
Jag undrar om min granne kan få bygglov att bygga en altan som kommer att vara närmare min tomtgräns än 4,5 m.
Tacksam för svar.
Mvh 

Rådgivarens svar

2017-07-19

Hej och stort tack för din fråga! Regler om bygglov hittar du i plan- och bygglagen (PBL). Jag ska nedan redogöra för vad som gäller angående bygglov för altaner och sedan redogöra för vad som gäller i ditt fall.

Krävs det bygglov för altaner?

Enligt 9 kap. 2 § PBL så behövs det bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad.Vad gäller bygglov för byggnation av altan beror det på hur altanen utformas. Normalt räknas inte lägre markterrasser och altaner som en tillbyggnad och kräver därför inte bygglov. En altan kan dock ses som en tillbyggnad om det skapas ett stort utrymme under altangolvet, då krävs det att man ansöker om bygglov.

När krävs det grannars medgivande?

Huvudregeln är alltså att bygglovsplikt normalt gäller för nybyggnationer. I 9 kap. 4 § PBL kan vi utläsa undantag från denna bygglovsplikten. T.ex. stadgas att om man med mur eller plank anordnar en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset, om muren eller planket inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen så krävs det inte bygglov. Om man vill bygga en sådan skyddad altan närmare en tomtgräns än så får detta endast göras om man får medgivande från berörda grannar, detta följer av 2 st. i samma bestämmelse.

Bedömningen i ditt fall

Då jag inte vet vilken utformning din grannes altan kommer att ha kan jag inte svara på om det krävs bygglov för bygget eller inte. Troligen så rör det sig om en vanlig markterass av något slag och då krävs inte bygglov. Även om bygglov inte krävs ställer lagen upp ett krav på att bygge av en sådan uteplats inte får ske närmare än 4,5 meter från en grannes tomtgräns. Om din granne önskar att bygga sin altan närmare din tomtgräns än så krävs det att du godkänner detta och om du inte lämnar ditt godkännande måste din granne ansöka om bygglov. 

Om din granne i så fall kommer att få bygglov är svårt för mig att svara på. Vid en ansökan om bygglov prövar byggnadsnämnden bland annat om eventuell detaljplan tillåter att din granne bygger sin altan på det sättet han önskar samt och om den är lämplig för sitt ändamål, har goda materialval o.s.v. Byggnadsnämnden ska i vissa fall underrätta sakägare, exempelvis grannar, som berörs av bygglovsansökan för att ge dem tillfälle att yttra sig. Du som precis angränsande granne är att se som sakägare. Om du då inte vill att altanen ska byggas kan du som sakägare lämna dina synpunkter på bygglovet och om detta trots allt beviljas har du som granne även rätt att överklaga bygglovet, se 22 § förvaltningslagen. En överklagan ska ha kommit in inom tre veckor från den dag då klagande fick del av beslutet. 

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att återkomma om det är något ytterligare du undrar över. 

Vänligen,

Emma Andersson

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden