Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Buskage tränger in från granntomten

Vi har en byggnad - ett gästhus - som ligger 1 m från granngränsen. För 5 år sedan planterade grannen
en sälgbuske 1 m från gränsen, som nu har växt till ett jättestort buskage. En stor del av detta buskage ligger i dag på taket till vårt gästhus från takränna upp till nock. Grannen hävdar att han har ingen skyldighet att klippa buskaget utan det får vi själva göra. Han vägrar att öht att befatta sig med buskaget. Hade det rört sig om enstaka grenar som sträcker sig över gränsen så skulle vi kunna klara av att ta bort dessa. Men här handlar det om ett jättestort buskage, som växer ohejdat år från år. I dag är det ca 2 m över nock och en höjd om ca 5 m. Vi är 84 år gamla och har nog av att sköta växtligheten på den egna tomten. Det är vår uppfattning, att grannen brister i sitt fastighetsägaransvar vad avser vad som stadgas i Jordabalken kap 3. Grannens beteende rimmar inte med skyldigheten att visa skälig hänsyn till omgivningen.

Rådgivarens svar

2019-06-30

Hej! Tack för att du skickar in din fråga till Fråga Juristen. Nedan följer ett svar på vad som gäller i din situation.

Skälig hänsyn mellan grannar

Precis som du skriver i din fråga finns det regler i Jordabalken kapitel 3 som reglerar förhållandet mellan grannar. I jordabalken kapitel 3 § 1 framgår att var och en skall vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom taga skälig hänsyn till omgivningen.

Denna paragraf är generellt utformad och inte särskilt preciserad. Om ens situation även omfattas av en annan jordabalkens paragrafer kan man läsa dessa paragrafer tillsammans, vilket då också ger § 1 en mer definierad kontext.

En sådan paragraf är nämligen jordabalken kapitel 3 § 2. Där står det att tränger rot eller gren in på fastighet från område intill denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare, får denne taga bort roten eller grenen. Områdets ägare skall dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom.

Denna § 2 tar bland annat sikte på just en sådan situation som du beskriver, när ett träd eller annat buskage tränger över den egna tomten in till en grannes tomt, och att denna inträngning medför olägenhet.

Vad som kan utgöra olägenhet får anses ha ett visst svängrum, där vissa saker bör tålas men inte andra. Min bedömning är att det du beskriver bör tolkas som olägenhet då det växer in över tomtgränsen och lägger sig på taket på ert gästhus. På så vis anser jag att § 2 är fullt tillämplig på den situation du beskriver.

Vem ska göra vad?

Som det framgår ovan förtydligar även § 2 vad man som granne har rätt till att göra i en situation likt din. Man har rätt att ta bort grenen (i ert fall buskaget), men man ska först bereda sin granne möjligheten att själv ta bort den om borttagandet kan medföra skada av betydelse för hen.

Häri ligger svaret på din fråga. Ni har rätt att ta bort buskaget, men det finns ingen lagstadgad skyldighet för er granne att ta bort det. Tyvärr finns det ingen lagregel i jordabalken som är tvingade för er granne, utan ni får alltså ta bort den själva. För att förtydliga kan ni självklart be en vän om hjälp eller betala någon att ta bort buskaget åt er, men er granne har ingen skyldighet enligt lag att ta bort det själv.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler frågor får du självklart ställa dessa till Fråga Juristen.

Med vänliga hälsningar,

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden