Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Brukande av osann urkund

    Vi har nyligen köpt en fastighet; innan kontraktskrivningen skickade säljarna ett våtrumsintyg för ett av badrummen utfärdat av utförande företag med säljarna som uppdragsgivare som intygade att badrummet var byggt enligt alla branschregler utan några undantag. Det faktum att de skickade ett våtrumsintyget var av stor betydelse för oss för vår värdering av fastigheten.
    I samband med en annan renovering i fastigheten upptäcktes ett antal allvarliga avvikelser som går tvärt emot vad som intygas i våtrumsintyget och som svårligen kunde upptäckas. Vi konfronterade då säljarna om dessa avvikelser och det visade sig då att de kände till avvikelserna och tom hade avtalat dessa med utförande företag. Trots detta har dessa avvikelser inte noterats i våtrumsintyget och de hade inte heller nämnt detta trots direkt frågor från oss och besiktningsmannen om sådana avvikelser fanns i fastigheten.
    Vi undrar om brottsbalken kap 15 paragraf 11 gällande brukande av osann urkund är tillämplig i detta fall då säljarna skickat ett intyg till oss som intygar ett visst utförande trots att de hade vetskap om att så inte är fallet och att urkunden därför inte är giltig.

    Rådgivarens svar

    2018-05-22

    Hej! Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga.

    För att det ska röra sig om brottet brukande av osann urkund, enligt brottsbalken 15 kap 11 §, ska det i enlighet med första stycket handla om ett ”intyg eller en annan urkund” genom vilket ett osant intygande skett. En handling utgör en urkund, i lagens mening, om handlingen:

    1. är utställd som bevis eller annars har betydelse som bevis,
    2. förmedlar information,
    3. anger vem som är handlingens utställare och
    4. har originalkaraktär.

    Ett våtrumsintyg för en fastighet kan alltså vara en urkund om de ovan angivna kriterierna är uppfyllda.

    Det framgår även av paragrafen att det måste föreligga fara i bevishänseende. Kravet innebär att den osanna urkunden ska kunna användas som bevis i olika sammanhang samt att det är möjligt att så kommer att ske. För att brottet brukande av osann urkund ska anses förövat måste den osanna urkunden ha åberopats (använts), vilket kan ske både muntligen och skriftligen.

    Sammantaget kan alltså sägas att det inte finns något hinder för att brottsbalken 15 kap 11 § skulle kunna tillämpas i ert fall. För att döma någon för brott enligt paragrafen krävs att samtliga rekvisit är uppfyllda.
     

    Jag hoppas du fick svar på din fråga. Om du önskar ytterligare hjälp eller rådgivning är du varmt välkommen att boka tid med en av våra duktiga jurister på Familjens Jurist. Det kan du göra här. Vi har jurister som är specialiserade på just fastighetsrätt.

    Lycka till!
    Vänliga hälsningar,

    Hanna von Segebaden

     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden