Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Brandskyddsansvarig i bostadsrättsförening

    Hej!
    Vilket juridiskt ansvar har en brandskyddsansvarig i en bostadsrättsförening vid en brand.
    Mvh

    Rådgivarens svar

    2019-01-17

    Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

    Brandskydd i bostadsrättsföreningar

    I lagen om skydd mot olyckor stadgas följande:

    Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

    Bostadsrättsföreningen är alltså skyldig att förebygga brand. Skulle de inte göra vad som krävs av dem så skulle de kunna bli skadeståndsskyldiga. Ifall du är den som är brandansvarig i föreningen kan föreningen därefter rikta krav mot dig, för att ersätta det skadestånd som de tvingats utge. Jag kan dock inte se att du skulle ha det som vi jurister kallar strikt ansvar, nämligen en skyldighet att ersätta all skada, oavsett hur den uppstod. Som brandskyddsansvarig är du endast skadeståndsskyldig ifall du undlåter att göra det som lagen kräver av dig. En brand kan ju uppkomma och spridas oavsett hur mycket man än gör för att förhindra det. 

    Myndigheten för samhällsberedskap har gett ut ett allmänt råd om systematiskt brandskyddsarbete. Längst ner i dokumentet finns en checklista för saker som är bra att ha koll på. Man är inte automatiskt skadeståndsskyldig ifall man inte uppfyller samtliga dessa punkter, men de kan ses som en bra utgångspunkt för hur man som brandskyddsansvarig ska arbeta.

    Jag hoppas att det var svar på din fråga. Om du har någon ytterligare fundering, kring det här eller något annat, så är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga.

    Med vänlig hälsning,
    Helmer

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden