Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Bostadsrättslägenhetens skick vid tillträdesdagen

Hej! Vi har köpt en bostadsrättslägenhet, nyproduktion och flyttade in i måndags. Varken vatten el värme fungerade och när säljarna tog dit en rörmokare för att få till värmen blev det ett vattenläckage på övre planet som droppade ner via eluttagen i hallen och längs listerna. Nu behöver de ju åtgärda detta men vårt stora problem finns kvar då vi måste lämna vår gamla lägenhet i morgon och nu inte har någonstans att bo eller förvara våra möbler då de behöver bryta upp golv och väggar i nya. Vad har vi rätt att kräva av säljarna? Hotell tills vi kan bo där igen? Förvaringsförråd till våra möbler? Gratis månadskostnad? Vi har ju tagit semester hela veckan för att fixa klart detta och kommer behöva ta ny ledighet när vi kan flytta in igen. Får man ersättning för det?
 

Rådgivarens svar

2020-04-16

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad och gäller och hur du kan gå vidare i din situation. Reglerna om bostadsrätt finns i bostadsrättslagen (BFL).

Lägenhetens skick

Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter regleras i 7 kap. BFL. Vid tillträdesdagen ska föreningen tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet, 7 kap. 1 § BFL. Bostadsrättshavaren ansvarar inte för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet, 7 kap. 12 § 2 st. BFL. Då är det istället föreningen som har en skyldighet att åtgärda dessa fel.

Vad kan bostadsrättshavaren göra?

Vad bostadsrättshavaren kan göra vid brister i en bostadsrättslägenhet finns i 7 kap. 2 § BFL. Om lägenheten inte är i sådant skick som har beskrivits ovan, kan bostadsrättshavaren avhjälpa bristen på föreningens bekostnad. Avhjälpande får ske om bostadsrättshavaren har sagt till föreningen och om föreningen inte åtgärdar problemet i lägenheten. Ett annat alternativ är att bostadsrättshavaren kan frånträda lägenheten efter uppsägning. Kravet är då att föreningen underlåter eller inte avhjälper bristen utan dröjsmål efter tillsägelse. Bristen måste också vara av väsentlig betydelse för att uppsägning ska bli aktuellt. För den tid lägenheten är i bristfälligt skick har bostadsrättshavaren rätt till skälig nedsättning av årsavgiften. Det sista alternativet är att bostadsrättshavaren kan begära skadestånd, om bristen beror på försummelse från föreningens sida. Det är bostadsrättshavaren som har bevisbördan för att föreningen orsakat bristen eller varit försumlig.

Sammanfattning och råd

Bostadsrätthavaren kan alltså avhjälpa bristen på föreningens bekostnad, frånträda lägenheten, få skälig nedsättning av årsavgiften eller begära skadestånd om föreningen har varit försumlig. Om du och föreningen inte kommer överens, kan du vända dig till Hyresnämnden eller till någon av våra jurister på Familjens Jurist som kan hjälpa dig vidare med ärendet. Du kan boka en tid på deras hemsida.

Hoppas att du fick svar på din fråga och återkom gärna till oss på Fråga Juristen om du har ytterligare frågor!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden