Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Bostadsrättsförenings utbyggnad av balkong - vem kan göra invändningar?

Hej!
Bor i en bostadsrätt där man planerar att bygga ut balkongerna. Vi är 9 st som bor längst ner och har istället uteplats. Då vi bara har fönster på ena sidan innebär det att samtliga av våra fönster har tak utanför från balkongerna. Detta innebär att vi redan har lite begränsat ljusinsläpp och med en utbyggnad tror jag det blir ännu sämre. Då jag tänker ha detta som ett argument då jag röstar nej till förslaget är min fråga vem bedömer detta. Har förstått att som berörd medlem gäller lite speciella regler. Som att samtliga berörda måste lämna besked även de inte kan medverka på stämman, och även att om någon röstar nej till förslaget måste även Hyresnämnden godkänna detta. Så min fråga är om jag är en berörd medlem?

Rådgivarens svar

2018-03-08

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Frågor om bostadsrätter regleras i bostadsrättslagen (BRL).

Bostadsrättsföreningens beslut att bygga ut balkong
Beslut som innebär väsentliga förändringar av bostadsrättsföreningens hus ska fattas på en föreningsstämma. Detta förutsatt att inte annat har bestämts i föreningens stadgar (9 kap. 15 § BRL).

Som väsentlig förändring räknas i regel om-, ny- eller tillbyggnad. Utbyggnad av en balkong innebär därför sannolikt en väsentlig förändring av bostadsrättsföreningens hus och beslut härom ska därför enligt huvudregeln fattas på föreningsstämma.

Berörd medlem?
Om beslutet innebär att en bostadsrättslägenhet till exempel får minskat ljusinsläpp och därmed påverkas negativt av beslutet måste bostadsrättshavaren i fråga (“den berörda medlemmen”) samtycka till beslutet för att det ska vara giltigt.

Om inte bostadsrättshavaren samtycker till beslutet, är det ändå giltigt om minst två tredjedelar av de röstande går med på det och om det dessutom har godkänts av hyresnämnden (se andra punkten i 9 kap. 16 § BRL).

Skulle hyresnämnden godkänna beslutet?
Hyresnämnden ska enligt 9 kap. 17 § BRL godkänna beslutet om förändringen är angelägen och syftet med åtgärden inte kan tillgodoses på annat sätt. Beslutet får inte heller vara oskäligt mot bostadsrättshavaren. Att vilja bygga ut balkongerna kommer troligtvis att bedömas som angelägna förändringar och syftet kan inte tillgodoses på annat sätt.

Om förändringen är av liten betydelse för bostadsrättshavaren krävs dock enligt 9 kap. 17 § BRL inte att förändringen är angelägen eller skälig mot denne. I sådana fall ska hyresnämnden enbart bedöma om syftet med åtgärden kan tillgodoses på något annat sätt. Bedömningen om förändringen är av liten betydelse ska göras objektivt, och hänsyn tas inte till bostadsrättshavarens egen bedömning eller dylikt.

I tidigare avgöranden har ett balkongbygge ovanför en lägenhet bedömts vara av liten betydelse för bostadsrättshavaren i lägenheten under. Balkongbygget har inte heller ansetts kunna tillgodoses på annat sätt. När domstolen gjorde bedömningen tittade man då bland annat på hur stor del av den undre lägenheten som skulle påverkas av det minskade ljusinsläppet, hur stor insyn i den undre lägenheten balkongbygget skulle medföra och så vidare.

Eftersom jag inte vet i vilken omfattning som din lägenhet skulle påverkas av balkongbygget kan jag dock inte ge ett säkert svar på hur hyresnämnden skulle ställa sig i frågan.

Vad kan du göra om du inte är nöjd med beslutet?
Ett beslut av hyresnämnden att godkänna beslutet kan överklagas hos Svea hovrätt inom tre veckor från att beslutet meddelades. Överklagandet ges in till hyresnämnden (11 kap. 3 § BRL).

Om bostadsrättsföreningens beslut att bygga balkong inte fattas på föreningsstämman eller tas utan hyresnämndens godkännande så har det inte tillkommit i behörig ordning. Du kan då klandra detta beslut genom att ansöka om stämning till tingsrätten (Se 9 kap. 14 § BRL). Förutsatt att beslutsprocessen har gått formellt rätt till kan du dock inte klaga på beslutet i sig för att du till exempel inte sympatiserar med det.

Jag hoppas att du har fått svar på din funderingar! Behöver du hjälp med att driva tvisten är du välkommen att boka tid hos någon av Familjens jurists erfarna jurister.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden