Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Bostadsrättsförenings skyldigheter

Vi fick hönsnätet runt vårat källarförråd uppklippt (andras var också uppklippta) och ringde ordföraren i bostadsrättsföreningen för att ta reda på vem vi ska kontakta då detta var efter kontorstid. Vi lämnade ett meddelande på telefonsvararen om situationen och fick senare ett sms liknande "respektera att detta är mitt privata nummer". Då ringer vi istället jouren som kommer och åtgärdar provisoriskt. Nu, flera månader senare, får vi fakturan på nästan 4000 kr. Detta anser inte vi att vi ska betala. Styrelsen går inte att få tag i, utan endast företaget som de har anlitat för skötsel - som ej får ta beslut och hänvisar till en paragraf i stadgarna som säger "Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten med tillhörande övriga utrymmen i gott skick. Föreningen svarar för husets skick i övrigt." Vidare kommer detaljerad information om vad vi i lägenheten ansvarar för, ingenting om förrådet. I runda slängar svarar vi för inre och föreningen för yttre. Hönsnätet är uppklippt utifrån, och var böjt utåt. Även beslaget för hänglåset blev utböjt, men ej helt förstört. Ingenting har blivit stulet, utan det är endast förrådets "väggar" som har blivit förstörda. Vems ansvar ligger detta på och vem ska betala jourfakturan?

Tacksam för svar.

Rådgivarens svar

2018-10-19

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

Bostadsrättslagen

En bostadsrättshavare rättigheter och skyldigheter regleras i 7 kap. bostadsrättslagen. Bostadsrättshavaren är skyldig att hålla lägenheten i gott skick, d.v.s. ”det inre underhållet”.  Bostadsrättsföreningen ansvarar för lägenheten, huset och marken i den mån detta inte är bostadsrättshavarens ansvar. Man brukar säga att de gemensamma utrymmena är föreningens ansvar. Det är inget krav, men ofta regleras ansvarsfördelningen närmare i föreningens stadgar. Dessa bestämmelser får dock inte vara till nackdel för bostadsrättshavaren jämfört med lagen. När jag har sökt runt på lite olika bostadsrättsföreningar verkar det vara så att ”riktiga” förråd, med väggar och dörr, är bostadsrättshavarens ansvar, medan nätförråd är föreningens ansvar. Huruvida det är lagenligt har jag dock inte hittat någon information om, det verkar således inte vara prövat i domstol. Det kan mycket väl vara så att även nätförråd ingår i bostadsrättshavarens skyldigheter.

Om föreningen åsidosätter sin reparationsskyldighet har bostadsrättshavaren rätt att åtgärda problemet på föreningens bekostnad. Om lägenheten är ”i bristfälligt skick” har man dessutom rätt till nedsatt årsavgift.

Rekommendation

Jag kan inte uttala mig om det exakta rättsläget och rekommenderar därför att ni tar kontakt med Hyresnämnden. Det verkar finnas utrymme att tolka lagen som att nätförråd ingår i en bostadsrättsförenings ansvar, och det verkar dessutom som att föreningens stadgar (av vad ni har berättat för mig) också öppnar upp för en sådan tolkning i ert specifika fall.

Ni hittar information om ansökan till Hyresnämnden HÄR. Fyll i blanketten som de länkar till. Under rubriken ”Yrkande” skriver ni ”Fastställande av bostadsföreningens skyldighet att ersätta bostadshavaren enligt 7 kap. 2 § och 7 kap. 4 § bostadsrättslagen.” Under rubriken ”Omständigheter” skriver ni ungefär vad ni skrev till mig, alltså vad det är som har hänt, vad som står i stadgarna, vad styrelsen har sagt, etc. Rättsläget är som sagt oklart, och det går därför inte att säga någonting om utgången hos Hyresnämnden. Ansökan ditt är dock kostnadsfri, så ni förlorar ingenting på att föra talan där. Är det något mer ni undrar så är det bara att ställa en ny fråga, annars önskar jag er lycka till med er ansökan.

Med vänlig hälsning,
Helmer

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden