Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Bostadsrättsförenings beslut gynnar vissa medlemmar på de andras bekostnad

    Hej!
    Bor i en bostadsrättsförening i Helsingborg där man tagit beslut om
    Renovering och inglasning av balkongerna. Föreningen består av
    64 lgh av dessa är 9 st marklgh och 10 st är infällda på taket, dessa lgh
    kommer inte att få inglasning.  Vår styrelsen valde då att höja hyran
    Med 10% för alla och då ingår kostnaden för inglasning. Att renoveringen av
    Balkongerna måste betalas av alla är jag klar över men ett tillägg som
    Inglasningen innebär bör väl endast betalas av dem som får det. Vi fick
    Inte heller vara med om att ta beslutet, endast de som skulle få inglasning
    Fick rösta. Frågan om hyreshöjningen ställdes på ett extramöte för ett halvt år
    sedan men vi har inte fått något svar. Har läst någonstans att renoveringar som gäller saker som funnits på huset sedan det byggdes måste alla vara med att betala, men tillägg som tex inglasning skall endast betalas av dom som får det.
    Tyvärr hittar jag det inte nu därför hoppas ni kan hjälpa mig vad som gäller.
    Tack på förhand

    Rådgivarens svar

    2018-12-28

    Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

    Årsavgift till bostadsrättsföreningen

    Regler om bostadsrättsföreningar finns i bostadsrättslagen. Vad gäller årsavgiften (vilket den kallas, även fast den ibland delas upp i månadsavgifter), så är styrelsen fri att ta ut vilken avgift de vill. Det finns exempel när en styrelse har höjt avgiften med 50 %. Som bostadsrättshavare har man rätt att frånträda sin bostadsrätt i vissa fall, men exempelvis inte om höjningen sker till följd av en omfattande reparation, vilket det låter som att det rör sig om i ditt fall. Det verkar alltså inte som att du kan göra något åt den höjda årsavgiften. Det måste dock framgå av stadgarna hur årsavgiften bestäms.

    Rösträtt på föreningsstämma

    Bostadsrättslagen hänvisat till vissa bestämmelser i lagen om ekonomiska föreningar (EFL), bl.a. följande:

    En medlem har rätt att närvara, yttra sig och rösta vid föreningsstämman, om inte något annat anges i denna lag.

    Jag kan inte hitta någon regel i EFL som skulle ta bort er rätt att närvara och rösta på den föreningsstämma som hölls. Däremot så finns följande bestämmelse:

    I stadgarna får det bestämmas att en medlem får utöva sin rösträtt bara om vissa angivna villkor är uppfyllda.

    Föreningens stadgar kan alltså hindra dig från att rösta på stämman.

    Beslut som gynnar vissa medlemmar

    Men även om du inte får vara med och rösta så får en bostadsrättsförening, enligt reglerna i EFL, ändå inte fatta vissa beslut.

    Föreningsstämman får inte fatta ett beslut som är ägnat att ge en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller någon annan medlem.

    Här blir frågan vad som anses vara en "otillbörlig" fördel. Jag hittar ingenting i mina databaser som hjälper oss i den bedömningen. Jag kan dock tänka mig att en så pass dyr investering som jag gissar att en inglasning av en balkong är kvalificerar för att vara en "otillbörlig" fördel.

    Talan mot föreningen

    Är man missnöjd med ett beslut som föreningen har fattat på föreningsstämman så kan man föra talan mot föreningen i allmän domstol. Detta ska göras inom tre månader från det att beslutet fattades, om det inte är ett beslut som "inte kan fattas ens med alla medlemmars samtycke". Det står dock inte hur lång tid man har i sådana fall, men det är alltså mer än tre månader. Jag gör bedömningen att ett beslut som ger medlemmar "otillbörlig fördel" är beslut som "inte kan fattas ens med alla medlemmars samtycke". Du har alltså mer än tre månader på dig att väcka talan.

    Rekommendation

    Årsavgiften och rösträtten på stämman verkar inte gå att göra särskilt mycket åt. Men det är som jag tolkar din fråga inte heller det som är själva problemet, utan snarare att föreningen använder de gemensamma pengarna för att glasa in vissa medlemmars balkonger. Och i den frågan så har du enligt min bedömning ett rimligt anspråk. Jag rekommenderar därför dig att kontakta en av våra jurister. De kan hjälpa dig att formulera en ansökan till tingsrätten och utforma din talan där.

    Jag hoppas att det var svar på din fråga. Om du undrar någonting annat så är du välkommen att ställa en ny fråga till oss.

    Med vänlig hälsning,
    Helmer

     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden