Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Bostadsrättsförenings ansvar vid relining

Hej!
Min bostadsrättsförening utför i nuläget en relining av vårt hus, och i helgen kom det ut information om att vi som bostadsrättshavare står för de skador som reliningen kan orsaka i vår lägenhet. Detta känns ju helt fel, med tanke på att skadorna inte beror på min egen vårdslöshet, utan entreprenörens. Vad säger bostadsrättslagen?

Rådgivarens svar

2020-03-07

Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i din situation.

Bostadsrättsföreningens ansvar enligt bostadsrättslagen

En bostadsrättsförening är skyldig att hålla ”lägenheten, huset och marken i gott skick” (7 kap 4 § bostadsrättslagen). Bestämmelsen innefattar reparationer för att upprätthålla ett gott skick.

En bostadsrättshavare svarar inte för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten om bostadsrättsföreningen har försett lägenheten med ledningar och dessa tjänar fler än en lägenhet (7 kap 12 § bostadsrättslagen). Ansvaret för dessa ledningar ligger istället på bostadsrättsföreningen.

Skada – vem kan man kräva ersättning av?

Bostadsrättsföreningen är avtalspart med entreprenören som utför reliningen. Denna typ av avtal reglerar ofta ansvar för skada samt garantier. Vad som sägs i avtalet kan därför ha stor betydelse för ersättning vid skada.

Er situation

Enligt bostadsrättslagen är det bostadsrättsföreningen som ansvarar för reliningen. Som bostadsrättshavare ska ni inte stå för skador som en eventuell entreprenör kan ha orsakat vid reliningen. Om skada skulle uppstå så vänder man sig i första hand till bostadsrättföreningen som är avtalspart med entreprenören så att de i sin tur kan kräva entreprenören på ansvar. Alternativt finns även möjlighet att rikta anspråk mot en entreprenör på skadeståndsrättsliga grunder.

Rekommendation

Min rekommendation till er är att ni kontaktar er bostadsrättsförening och önskar veta vad som framgår i avtalet mellan dem och entreprenören, så att ni vet hur ansvar regleras vid en eventuell skada. Ni som bostadsrättshavare ska inte behöva stå för skada som någon annan har orsakat er. Skulle ni råka ut för skada, eller konflikt med bostadsrättsföreningen, kan ni vända er till någon av våra erfarna bostadsjurister på Familjens jurist för hjälp

Om du har ytterligare funderingar är du välkommen att höra av dig med en ny fråga.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden