Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Bostadsrättsföreningens styrelse hotar boende

Styrelsen i vår förening  agerar på ett mycket märkligt sätt när man framför " kritik"  så blir vi medlemmar på olika sätt utsatta för hot och andra saker. Nu hör det till saken att föreningen skall följa lagen och har ett indirekt ansvar för de boendes hälsa och säkerhet. Har påpekat detta vid möte och mailväxling, mailväxling som dom bedömer som trakasseri mot styrelsen!? Dom bara säger skall ni avsätta oss behöver ni 30-31 röster. Jag är nr 6 som är utsatt och är dett fortfarande. 

Rådgivarens svar

2017-08-22

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga.

Det låter verkligen som en otrevlig situation för dig och övriga boende i föreningen. Vad gäller dina handlingsalternativ vore det vad jag förstår önskvärt att få nuvarande styrelse ersatt. Bestämmelser om bostadsrättsförenings styrelse och föreningsstämma finns i 9 kap. 12-14 §§ bostadsrättslagen som sedan hänvisar till 6 kap. och 7 kap. lagen om ekonomiska föreningar.

En bostadsrättsförening är en demokratisk organisation där styrelsen utses av medlemmarna för att företräda dem i handhavandet av föreningens angelägenheter. För att ersätta styrelsen krävs det att det fattas ett beslut om det på föreningsstämma. Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som fått en majoritet av de avgivna rösterna på föreningsstämman. Styrelseval sker normalt på ordinarie föreningsstämma en gång om året (årsstämman) men det finns även möjlighet att kalla till extrastämma när som helst under året. Styrelsen ska kalla till extra föreningsstämma om en tiondel av alla röstberättigade i föreningen skriftligt begär att en sådan stämma sammankallas för att behandla ett angivet ärende.

Du skriver inte vad hoten från föreningsstyrelsen bestått i men om det rör sig om ”hot ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom”, kan det vara fråga om brottet olaga hot, 4 kap. 5 § brottsbalken.

Sammanfattningsvis finns det alltid en möjlighet att ersätta styrelsen i en bostadsrättsförening om det finns stöd för det bland en majoritet av föreningens medlemmar. Om du tror att det finns ett tillräckligt stöd för att ersätta nuvarande styrelse kan du om du har med dig en tiondel av medlemmarna begära en extrastämma för att få till en omröstning i frågan.

Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga, har du ytterligare frågor är det bara att återkomma i kommentarsfältet så ska jag försöka besvara dem.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden