Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Bostadsrättsföreningens ansvar för lägenhetens skick

Hej!Jag flyttade in i min första egna lägenhet för 9 månader sedan och jag kontaktade min förening för 8 månader sedan om att jag hitta hål i väggen i badrummet mycket troligt in till ventilationssystemet. Vi har frånluftsystem i lägenhetshuset. Och hålet är bakom den kaklade väggen det är som en slits där avloppsrör går bakom och innanför innertaket. Föreningen gjorde stambyte år 2000 i alla badrum och det är stor sannolikhet att problemet uppstod då för att jag har haft en murare hemma hos mig som försökte stänga igen hålet som syns och han tyckte att det såg ut som att spacklingen/murningen var från då. Varför jag förklarar allt det här är för att jag har grannar som röker inomhus under sina köksfläktar. Så all rök kommer in i mitt badrum. Och passiv rökning är en stor hälsofara. Så jag kan inte duscha hemma, tror jag har duschat hemma 5-7 ggr på 8 månader. Det är inte hållbart och göra sina behov får jag försöka anpassa efter när personen röker. För det går inte att vara i badrummet under tiden personen röker. Men den så hänger röken kvar i luften ett bra tag och det är inte bara rök, det luktar även massor med olika maträtter som alla lagar i huset. Och jag vet att det är föreningen som har ansvaret över ventilationen men det är en vägg som troligen måste rivas för att man ska kunna täppa igen alla hål ordentligt och då bryter man tätskiktet och det betyder att hela badrummet måste göras om. Och vem står för den delen? Så vad har jag rätt till? Vad kan jag kräva? Det inte hållbart att leva så här. Föreningen har satt stopp för allt pga corona för dem vill göra en ovk besiktning först innan dem fixar det i mitt badrum. Men corona kommer vara i flera år och jag även andra problem som dem också väntar med. Jag får upp grannens diskvatten i min diskho, för att det är stopp i avloppssystemen.

Rådgivarens svar

2020-07-16

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Regler om bostadsrätt finns i bostadsrättslagen (BRL). Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Skyldigheter för bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren

Bostadsrättsföreningens skyldigheter framgår av både stadgarna och 7 kap. BRL. I 7 kap. 4 § BRL anges att sedan tillträde medgetts är föreningen skyldig att hålla lägenheten, huset och marken i gott skick i den mån ansvaret inte vilar på bostadsrättshavaren enligt 7 kap. 12 § BRL. I 7 kap. 12 § BRL regleras bostadsrättshavarens ansvar för lägenhetens skick och där anges att bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick, om inte något annat bestämts i stadgarna. Bostadsrättshavaren ansvarar för det inre underhållet. Till det inre underhållet räknas rummens golv, väggar och tak, inredningen i rummen, glas och bågar i fönster samt lägenhetens inner- och ytterdörrar. Bostadsrättshavaren ansvarar dock inte för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller ventilationskanaler.

Vissa åtgärder kräver styrelsens tillstånd. I 7 kap. 7 § BRL nämns att bostadsrättshavaren inte får utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar:

  1. ingrepp i en bärande konstruktion
  2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
  3. annan väsentlig förändring av lägenheten

I ditt fall blir punkterna 1 och 2 aktuella, eftersom du kommer att behöva riva en vägg och ändra de vattenledningarna som finns i badrummet. Tillstånd krävs endast om väggen är bärande enligt punkt 1.

Vad som gäller i ditt fall

I det aktuella fallet ansvarar föreningen för vattenledningarna i badrummet, eftersom de troligtvis tjänar till fler än en lägenhet. Det innebär alltså att föreningen står för kostnaden av nya vattenledningar. Det finns även goda möjligheter att kräva föreningen på de andra kostnaderna i badrummet, eftersom lägenheten inte har varit i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Av omständigheterna i frågan framgår det att du i princip inte har kunnat duscha på flera månader, vilket tyder på att lägenheten inte har varit fullt brukbar. För att garantera att allt går rätt till rekommenderar jag att du tar kontakt med din förening och hör hur du ska gå vidare med problemet.

Om du har ytterligare funderingar är du välkommen att kontakta någon av våra duktiga jurister på Familjens Jurist. Juristerna är specialiserade inom bostadsrättsjuridik och har erfarenhet inom många rättsområden.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden