Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Bostadsrätten som säkerhet för privat bolån

Hej,
Jag ska låna ut 2.000.000 kr till mitt barnbarn som har köpt en bostadsrätt och betalat handpenning.
Bostadsrätten ska utgöra garanti för lånet.
Skrivs garanti in direkt i låneavtalet eller finns det ett särskilt formulär som ska bifogas?
 

Rådgivarens svar

2019-11-22

Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i er situation.

Låneavtal

Reglerna om skuldebrev finns i lagen om skuldebrev. Ett låneavtal är ett skuldebrev. Skuldebrevet är både ett kvitto och ett bevis för skulden. Alla villkor kring lånet ska stå i skuldebrevet, till exempel belopp, ränta och att bostadsrätten ställs som säkerhet för lånet. Detta är bindande mellan långivaren och låntagaren men för att säkerheten ska gälla fullt ut även mot utomstående krävs panträtt. Läs mer om skuldebrev hos Familjens Jurist.

Panträtt i bostadsrätt 

De flesta bolån använder bostadsrätten som säkerhet, detta heter att långivaren har panträtt i bostadsrätten. Panträtt innebär att långivaren får sin fordran betalt ur bostadsrättens värde om bostadsrättsinnehavaren går i konkurs och blir utmätt eller om en tvångsförsäljning av lägenheten sker. För att panträtten ska vara giltig måste köparen skriftligen underrätta bostadsrättsföreningen om att långivaren har panträtt i bostadsrätten. Föreningen ska anteckna pantsättningen i sin lägenhetsförteckning och skicka underrättelsen till långivaren med intyg om att allt står rätt till och om det finns tidigare pantnoteringar. Föreningen kan ta ut en pantsättningsavgift och storleken på den ska vara angiven i stadgarna.

Din situation

Skuldebrevet ska innehålla uppgift om att bostadsrätten är säkerhet för lånet. Ditt barnbarn ska skriftligen meddela föreningen om att du har panträtt och betala pantsättningsavgift, föreningen ska skicka kopia av meddelandet och pantsättningsintyg till dig.
 

Sammanfattning och rekommendation 

Att bostadsrätten är säkerhet för lånet ska stå i skuldebrevet. För att du ska ha rätt till din fordran vid en eventuell utmätning eller tvångsförsäljning måste du ha panträtt. Panträtten uppkommer genom att ditt barnbarn meddelar föreningen som antecknar och skickar kopia och intyg till dig.

Jag rekommenderar dig att skriva skuldebrevet så noggrant som möjligt. Hos Familjens Jurist kan du upprätta ett skuldebrev online. Om du behöver hjälp med detaljerna så kan du få hjälp med skuldebrevet per telefon. Ditt barnbarn kan fråga föreningen om den har ett eget formulär för pantunderrättelser eller om det ska vara någon speciell form för att undvika missförstånd. När allt är klart bör du förvara skuldebrevet och pantsättningsintyget tillsammans på ett säkert ställe.

 

Jag hoppas att du fått svar på din fråga, välkommen att höra av dig igen om du har fler frågor.

 

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden