Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Bostadsrätt och upplysningsplikt

    Hej

    Har jag som medlem och boende i en bostadsrättsförening rätt att se underlagen som vår tekniska förvaltare bör fylla i varje vecka då de fonderar i fastigheten? Jag misstänker att detta inte gjorts veckovis då lysröret i min port inte byttes på två månader. Jag har bett att få underlaget av styrelsen men de vill inte ge ut dem. De tycker att lysröret nu är bytt och därför är saken utagerad. Jag vill veta om vi betalat för något vi inte fått.

     

    Rådgivarens svar

    2020-03-25

    Hejsan, stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

    Allmänna regler

    Regler kring bostadsrätter finns i Bostadsrättslagen (BRL). I 1 kap 1 § framgår att en bostadsrättsförening är en ekonomisk förening. Därför kommer även lagen om ekonomiska föreningar (LEF) bli relevant för oss.

    Av BRL framgår att det är föreningens ansvar att hålla lägenheten, huset och marken i gott skick. De åtgärder som krävs för att hålla huset i gott skick kan delegeras till en förvaltare. Detta sker genom avtal. Av LEF framgår att om delegering sker är det fortfarande styrelsen som med omsorg och fortlöpande kontroll ska se om delegationen kan upprätthållas. Med andra ord, att förvaltaren utför de uppgifter som ålagts denna.  

    Utelämnande av uppgifter

    Frågan är då om du kan kräva att styrelsen lämnar ut den information som de har fått eller avtalat med förvaltaren? Det första du bör göra är att se om regler kring detta finns nedskrivet i föreningens stadgar, om det inte gör det kan följande noteras.

    En bostadsrättsförening är ett privaträttsligt subjekt. Det är alltså inte en myndighet och träffas därför inte av offentlighetsprincipen. Protokoll som förs över olika styrelsemöten och beslut som tas där har styrelsen därför som huvudregel ingen skyldighet att visa för varken medlemmar eller utomstående.  

    Detta gäller dock inte på föreningsstämman. På föreningsstämman har styrelsen en plikt att lämna uppgifter om en medlem begär det och det kan ske utan väsentlig skada för föreningen i följande situationer:

    • Förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på stämman, och
    • Förhållanden som kan inverka på bedömningen av föreningens ekonomiska situation.

    Hur väcker man då ett ärende? Av LEF framgår att en medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma om han eller hon skriftligen begär det hos styrelsen i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till föreningsstämman. Hur och när en kallelse ska vara styrelsen till handa regleras nästan alltid i stadgarna.

    Sammanfattning

    Om inget annat framgår av stadgarna har styrelsen inte en skyldighet att lämna ut information från styrelsemöten eller liknande av vad som avtalats eller beslutats med den tekniska förvaltaren. Vid en föreningsstämma har du däremot rätt att väcka ett ärende rörande den tekniska förvaltningen. Styrelsen kan då endast vägra att lämna uppgifter om ditt ärende om upplysningarna riskerar att göra väsentlig skada för föreningen. Vid en föreningsstämma ska även årsredovisningen redovisas. Av den kan du också utläsa information om vilka kostnader föreningen har haft under året.

    Jag rekommenderar därför att du kikar igenom de stadgar din förening har. Om det inte framkommer att det finns någon generell underlysningsplikt bör du uppmärksamma hur ett ärende väcks till föreningsstämman.  

    Hoppas jag har lyckats besvara din fråga! Om du vill ha vidare juridisk rådgivning är du välkommen att vända dig till Familjens Jurist som kan bistå dig i alla frågor rörande bostadsjuridik eller ställa en ny fråga i ett annat ärende till Fråga Juristen.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och svaren utgår från juridiken så som den såg ut då svaret publicerades, gällande rätt kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden