Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Bostadsrätt i bodelning där fler än makarna är låntagare

Hej. Jag och min fru har skilt oss. Vi har anlitat en bodelningsförättare. Vår gemensamma bostadsrätt kommer att säljas och vi ska flytta till andra bostäder. Vår gemensamma bostadsrätt är belånad och vi är tre långivare då jag och min fru inte var kreditvärdiga för att få bolån för att köpa bostadsrätten så gick min mamma med på att också stå på bolånet. Nu vill min f.d fru och jag sälja bostadsrätten men hon vill endast lösa drygt en tredjedel av lånet av betalningen för bostadsrätten. Det innebär antingen att jag också löser drygt en tredjedel av lånet och min mamma får en skuld som är drygt en tredjedel av lånet som hon inte kan betala eftersom hon inte äger bostadsrätten eller att jag löser drygt två tredjedelar av lånet. Båda alternativen är orimliga därför vill jag veta om min mamma kan anses ha ett dolt ägande och därmed äger en tredjedel av bostadsrätten och då kan lösa lånet vid en försäljning av bostadsrätten?

Rådgivarens svar

2020-02-18

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Jag kommer nedan att gå igenom vad som gäller i ditt fall.

Medlåntagare utan att vara ägare

Man kan gå in som medlåntagare på lånet till en bostad men man har inte rätt till värdet av bostadsrätten vid försäljning om man inte står som helt eller delvis ägare. Man är dock fortfarande ansvarig för lånets betalning och kan behöva betala till och med hela beloppet själv om övriga låntagare inte kan betala sin del. 

Det finns något som heter dold samäganderätt inom det äktenskapliga och samborättsliga rättsområdet. Det här är något som utvecklats genom domstolsavgöranden och står inte i lag, men ses trots det som juridiskt giltigt. Det kan bli aktuellt under vissa förutsättningar, exempelvis att ena maken köpt en bostad i eget namn men att den andra maken bidragit ekonomiskt till köpet och bostaden köptes för makarnas gemensamma användning. Den make som bidragit ekonomiskt kan då eventuellt anses ha dold samäganderätt i bostaden, oavsett om personen står på kontraktet eller inte. Det här är dock något som gäller makar emellan, och inte makars släktingar.

Sammanfattning och handlingsplan

Om din mamma står som en av låntagarna men inte äger någon del av bostaden har hon inte rätt till pengar från bostaden vid försäljning. Dold samäganderätt kan inte bli aktuellt i hennes fall och jag har svårt att se det som att hon skulle kunna ha ett dolt ägande i bostadsrätten på någon annan grund.

Avtalades det någonting mellan er tre när lånet togs hur ni skulle göra vid en eventuell försäljning av bostaden? I sådana fall kan det kanske ge vägledning i det här fallet. Skulle ni vilja ha mer hjälp vid bodelningen kan ni alltid ta kontakt med Familjens Jurist.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Om du undrar över något mer är du välkommen att vända dig till Fråga Juristen igen. 

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden