Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Bostadsrätt - Ansvar för vattenskada

Hej,min fråga gäller en vattenskada i en bostadsrätt.Lägenhetsinnehavaren ovanför kontaktade föreningen i december 2017 om läckage i hennes lägenhet.Man tog dit en specialist firma för att undersöka saken,han rekommenderade i sin rapport om att kontakta en rörtekniker.Vilket man också gjorde, men inte förän i maj 2018,med stora skador som följd i lägenheten längst ned.Nytt kök för 140000 kr. 20000 kr får jag betala på grund av åldersavdrag,jag anser att föreningen skall stå det på grund av att man inte tog tag i problemet från början.Vad tror ni om att driva detta vidare?

Rådgivarens svar

2018-09-17

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Frågor om ansvar för skador i bostadsrätter regleras i bostadsrättslagen.

Vattenledningsskador
Om skadan som har orsakats i din grannes lägenhet är en så kallad vattenledningsskada så ska bostadsrättsföreningen stå för reparationen av skadan och eventuella följdskador (7 kap. 12 § bostadsrättslagen).

En vattenledningsskada är en vattenskada som har orsakats av att en trycksatt ledning som leder varmt eller kallt kranvatten har brustit. Om en sådan skada har uppstått i din grannes lägenhet kan du därför kräva att bostadsrättsföreningen står kostnaderna för dina reparationer helt och hållet.

Bostadsrättsföreningen svarar inte för vattenledningsskadan om den har orsakats genom din grannes egna vårdslöshet. Så är exempelvis fallet om skadan har uppstått på grund av att han eller hon har gjort en slarvig renovering eller om han eller hon har anlitat en hantverkare som har agerat oaktsamt och därmed orsakat skadan. I ett sådant fall kan istället grannen vara ansvarig för följdskador i annans lägenhet.

Övriga vattenskador
För övriga vattenskador gäller enligt huvudregeln att den som enligt lag och stadgar har underhålls- och reparationsansvaret för viss egendom också har huvudansvaret för att reparera den om en skada inträffar. Detta gäller oavsett hur skadan har uppkommit.

Med största sannolikhet så ansvarar du därför själv för ditt eget kök och är därför skyldig att stå reparationskostnaderna för vattenskadorna i det.

Möjlighet att rikta skadeståndskrav
Som jag förstår det så har du turen att ditt försäkringsbolag står för den största delen av dina reparationskostnader och du behöver endast stå för åldersavdraget. Du har dock en möjlighet att även få detta åldersavdrag ersatt av annan part.

När en vattenskada uppstår så har bostadsrättsföreningen en skyldighet att undersöka den och vidta erforderliga åtgärder för att motverka ytterligare skador i huset. Om skadorna i ditt kök har uppstått på grund av att bostadsrättsföreningen inte har tagit din grannes vattenskada på allvar och inte har agerat i tid, så kan du därför troligtvis rikta ett skadeståndskrav mot föreningen.

För att lyckas med en sådan skadeståndstalan så måste du kunna visa att bostadsrättsföreningen har agerat vårdslöst, något som generellt sett inte är helt enkelt. Att en specialistfirma har rekommenderat dem att söka ytterligare hjälp och att detta inte gjordes förrän lång tid efter, talar dock för att så har varit fallet.

Sammanfattning och råd
Sammanfattningsvis kan konstateras att du kan ha framgång med en skadeståndstalan mot bostadsrättsföreningen om den anses ha agerat vårdslöst när den inte åtgärdade vattenskadan i tid.

Tänk dock på att en rättslig tvist med din bostadsrättsförening kan ha andra konsekvenser än ekonomiska. Att föra en skadeståndstalan kan vara såväl ansträngande som tidskrävande och det finns en risk att det inverkar negativt på grannsämjan. Jag skulle därför råda dig att undvika detta så långt det går.

Om du ändå bedömer att du vill ta det här vidare så skulle jag råda dig att ta hjälp av en jurist. Många hemförsäkringar har ett så kallat rättsskydd som täcker eventuella ombudskostnader i en rättslig tvist. Dubbelkolla dock gärna detta med ditt försäkringsbolag innan du åtar dig några sådana kostnader.

Jag hoppas att du fick svar på dina funderingar! För vidare rådgivning så kan du exempelvis vända dig till fastighetsägareföreningen. Du är självklart även varmt välkommen att boka tid hos någon av Familjens jurists erfarna jurister för personlig hjälp och rådgivning.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden