Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Bostadsarrende

    Har blivit erbjuden att arrendera en bit mark på 30 år, vad händer om arrendatorn dör och döttrarna säljer huset och marken?
    Vad händer om jag dör och mitt barnbarn ska ta över stugan?
     

    Rådgivarens svar

    2020-07-26

    Hej och ett stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Jag kommer nedan redogöra för vad som gäller kring arrende och avsluta med en rekommendation utifrån din frågeställning. 

    Allmänna reglering kring arrende 

    Allmänna regler kring arrende går att finna i 8 kapitlet Jordabalken. Det finns fyra olika arrendeformer, jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende. Specialreglering för dessa former av arrende går att finna i 9-11 kapitlen Jordabalken

    Jag kan inte exakt utläsa vilken form av arrende som är aktuellt i din situation men utifrån informationen i din fråga tolkar jag det som om det kan röra sig om ett bostadsarrende. Vidare vill jag förtydliga att den personen som väljer att arrendera ut sin mark benämns jordägare och den person som arrenderar benämns arrendator. Utifrån din formulering av frågan tolkar jag det som att du är den som arrenderar marken och därmed betraktas som arrendatorn. 

    Jordägaren dör och efterträdare säljer huset och marken 

    Enligt 7:13 Jordabalken gäller ett arrende gentemot en ny jordägare om arrendet upprättats genom ett skriftligt avtal och tillträdet ägt rum före överlåtelsen. En försäljning i sig innebär därmed inte att arrendet upphör. 

    Arrendatorn dör 

    Huvudregeln enligt 10:7 1 st Jordabalken är att arrendatorn inte får överlåta arrenderätten utan jordägarens samtycke. Enligt 10:7 3 st Jordabalken framgår dock att arrenderätten kan övergå till annan genom bland annat testamente oavsett jordägarens samtycke. Det avgörande kriteriet är här att den som övertar arrendet rent objektivt är någon som jordägaren skäligen kan nöjas med. Det innebär främst att personen kan betala avgiften och göra rätt för sig. 

    Sammanfattning och rekommendation 

    Att fastigheten säljs innebär inte automatiskt att arrendet upphör. En avgörande del är att arrendet upprättas skriftligt och att ett tillträde skett innan försäljningen genomförts. Att upprätta ett avtal kan upplevas utmanande, familjens jurist hjälper gärna till med det

    Vid den situationen att du skulle dö kan arrendet överlåtas till barnbarnet genom ett testamente, familjens jurist har gedigen kunskap inom området och erbjuder bland annat testamente online eller tillsammans med en jurist

    Jag hoppas du upplever att du fått svar på dina frågor. Om jag misstolkat dig på något vis går det jättebra att skicka in en ny fråga.

    Sandra M.B Nygren
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden