Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Borttaget namn på hyresavtalet

    Hej!
    Min mor och hennes f.d har splittrat efter 23 år, de har en son tillsammans på 19 år men bor kvar under samma tak. En lägenhet i ett hus. De har alltså avtalat att dela på bostaden på 2 tillsvidare. Utan att informera min mor så har hennes f.d ( ej gifta, har dock sambo avtalet ) tagit bort henne namn på hyreskontraktet angående hyran. Min mor är orolig vilka följder detta får. Får han verkligen göra så? Tack på förhand!

    Rådgivarens svar

    2020-06-19

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen! Nedan redogör jag för vad som gäller.

    Samboavtal och uppsägning av hyresavtal

    Jag tolkar din fråga som att ingen av parterna tagit över hyresrätten genom en bodelning. I sambolagen (SamboL) finns regler om samboavtal. Genom ett samboavtal kan sambor komma överens om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen (SamboL 9 §).

    Utifrån frågan uppfattar jag det som att din mor och hennes före detta skriftligen valt att genom samboavtal inte ta med lägenheten i bodelningen, men att den fortsättningsvis ska delas mellan dem. Avtalet är fortfarande gällande, trots att hennes före detta tagit bort hennes namn från hyreskontraktet.

    Vidare bör det påpekas att hyresavtalet är ett avtal som är ingånget mellan hyresvärden, din mor och hennes före detta partner. Eftersom din mor är avtalspart kan inte hennes före detta säga upp henne från avtalet, detta kan endast hon göra. Undantaget är om ex-partnern fått lov genom fullmakt eller dylikt att säga upp avtalet för hennes räkning, men detta förefaller osannolikt utifrån det du beskrivit.

    Sammanfattning

    Sammanfattningsvis är borttagandet av namnet inte giltigt. Genom samboavtalet har klargjorts att bostaden utgör bådas egendom. Vidare har inte ex-partnern rätt att säga upp din mors del av hyresavtalet utan hennes godkännande. Din mor bör dock ta kontakt med hyresvärden och förklara situationen så att missförstånd undanröjes.

    Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden