Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Borgensman för hyreskontrakt

Hej
Min särbo är borgensman för ett av sina barnbarn för att hon skulle kunna få en bostad. Skälet var att hon med sin lilla son inte kunde bo kvar hos sin mamma pga osämja med denne samt sanitära förhållanden. Barnbarnets hyresvärd godkände min särbo som borgensman tyckte jag på ganska lösa grunder. Hon är pensionär med en pension efter skatt på ca 9000 kr i mån. Hon har bostadstillägg. Hennes tillgångar är en bostadsrätt i ett kategoriboende för 55+. Nu har barnbarnet slutat den anställning hon hade. Hon har sökt bidrag till hyran men ännu inte fått någon hjälp från kommunen. 
Min fråga är: Borde verkligen hyresvärden godkänt en person med en så låg inkomst som borgensman eller har man helt kallt räknat med att hon om det blir problem får sälja sin bostad?
 

Rådgivarens svar

2017-07-12

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i din situation.

Hyresvärden bör göra en tillräcklig kreditprövning av borgensmannen innan han eller hon godkänns för att se att det finns betalningsförmåga men kan inte generellt sägas ha något juridiskt ansvar för att borgensmannen inte ska behöva t.ex. sälja sin bostad för att betala hyresgästens förfallna hyror. Det är därför väldigt viktigt att man vet vad man ger sig in på och tänker igenom sitt beslut noggrant när man skriver på en borgensförbindelse.

Om din särbo nu vill ta sig ur sitt borgensåtagande (och det inte redan är tidsbegränsat) så går det att säga upp för att upphöra tidigast två år efter att åtagandet började gälla (12 kap. 28 a § jordabalken). Uppsägningstiden är nio månader, när åtagandet sägs upp upphör det att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter nio månader från uppsägningen.

Exempel: Borgensåtagandet började gälla den 15 maj 2016. Det tidigaste datumet då borgensåtagandet kan upphöra att gälla blir den 30 maj 2018. Vill man få det att upphöra till det datumet måste uppsägning måste ske innan den 31 augusti 2017.

Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga, det är bara att återkomma om du har fler funderingar.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden