Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Blivande sambor som renoverar den ena sambons hus

Jag har ett förhållande med X sedan 6 år tillbaka och vi ska bli sambor i hans hus. Vi håller på att bygga ut för att få plats, vilket vi lägger lika mycket tid på. X står för pengarna och jag har kontakter på murare, arkitekt, kakelsättare mm. Mina kontakter har genererat minskade kostnader för X och därutöver har jag investerat tid i jobbet på huset. Hur kan man göra med den investering som jag gjort i huset? Tanken är att jag ska hyra alternativt köpa in mig, men till vilken summa? Hur kan man tänka?

Rådgivarens svar

2021-04-26

Hej!

Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga. Nedan redogör jag för vad som gäller i din situation.

Inledning

Eftersom ni ska bli sambor blir sambolagen (SamboL) tillämplig. Det juridiska skyddet för sambor är inte särskilt omfattande och det är därför klokt att tänka igenom situationen noggrant när man flyttar ihop. För att illustrera detta redogör jag först för reglerna om sambors egendom. Sedan redogör jag för alternativen att hyra eller köpa, sedan för kompensationen för dina investeringar och slutligen för mina råd till dig.

Sambors egendom

Med sambor avses i SamboL (1 §) två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Om ett samboförhållande upphör och någon av samborna begär det ska samboegendom fördelas mellan dem i en bodelning (8 §) och värdet av samboegendomen ska sedan delas lika mellan dem (14 §). Samboegendom utgörs av sambors gemensamma bostad och bohag som införskaffats för gemensam användning (3–7 §§). 

Detta innebär alltså att huset inte utgör samboegendom eftersom det inte förvärvats för er gemensamma räkning. Därför ingår det inte heller i en bodelning för det fall ert förhållande skulle ta slut.

Hyra eller köpa?

Båda alternativen som du angett, dvs. att du antingen vill hyra in dig eller köpa in dig i huset är fullt genomförbara. De har båda sina respektive för- och nackdelar. Om du hyr in dig har du exempelvis å ena sidan inget automatiskt juridiskt skydd för dina investeringar och eventuella värdeökningar men å andra sidan slipper du stå för åtagandet och riskerna med att äga ett hus. Då är det också viktigt att ha sambolagens regler i åtanke, dvs. att du inte tillskiftas något värde för huset vid en eventuell bodelning. Att köpa in dig i huset kan såklart kosta en del och då tillkommer såväl eventuella vinster som förluster till er båda. Vilket alternativ som är bättre eller sämre är svårt att svara på eftersom det helt beror på vad som passar just er. Vilken summa som hyran eller köpeskillingen ska uppgå till är också upp till er att komma överens om.

Om du vill hyra kan ni upprätta ett hyresavtal, men det är inget måste. Om du vill köpa in dig är det lite mer att tänka på. Av jordabalken (JB) 4 kap 1-3 §§ framgår vissa formkrav som behöver iakttas för köpet, bl.a. så ska en köpehandling upprättas och skrivas under av säljare och köpare. Vidare ska handlingen innehålla uppgift om köpeskillingen och en förklaring från säljaren om att egendomen överlåtes på köparen. Köparen ska också söka lagfart i enlighet med reglerna i JB 20 kap.

Kompensation för dina investeringar

Som jag förstår din fråga funderar du över en kompensation dels för jobbet du lagt på renoveringen, dels dina kontakter som lett till minskade utgifter. Det finns inga regler i sambolagen som är tillämpliga på sådana kompensationer men ni har alltid möjlighet att avtala om det sinsemellan. Ni kan alltså, utifrån vad ni tycker är rimligt, avtala om hur du eventuellt ska kompenseras.

Råd

Hur ni löser det ekonomiska är sammanfattningsvis i mångt och mycket upp till er själva. Om ni behöver mer hjälp rekommenderar jag att ni bokar in en tid hos Familjens jurists experter på fastighetsrätt som med alla relevanta omständigheter till hands kan hjälpa er med att utreda den bästa lösningen i just er situation. Familjens jurist kan även hjälpa er med att upprätta köpekontrakt och att söka lagfart.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp. Om du har någon annan fundering är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss på Fråga Juristen.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden