Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Blir en överlåtelse av ett bolån skattepliktigt för överlåtaren?

Hej!
Jag har köpt en lägenhet ihop med mina föräldrar som vi nu vill skriva över helt på mig. Vi står alla på bostaden och lånet i dagsläget. Har förstått att mina föräldrar ev. åker på vinstskatt för kapitalet då vi skriver över lånet helt på mig? Hur vet vi om de gör det?
Lägenheten är köpt för 1,825 milj och bolånet ligger i dagsläget på 1,35 milj och mina föräldrar har ca 360 tusen av kontantinsatsen på sitt egna bolån för deras hus. Tanken är att skriva över bolånet på mig och ägandet av lägenheten som en gåva.
Tacksam för hjälp att reda ut detta!

Rådgivarens svar

2019-09-23

Hej! Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga.

Överlåtelse av bostad och bolån
Överlåtelse kan ske på två olika sätt, genom köp, byte eller gåva. När man överlåter hela eller en del av en bostadsrätt blir det oftast frågan om ett köp rent juridiskt. Även om dina föräldrars andel av bostadsrätten överlåts till dig genom gåva kommer överlåtelsen att betraktas som ett köp eftersom du tar över deras del av bolånet. Ett köp sker när något överlåts mot en ersättning. När dina föräldrar överlåter sin del av bolånet kommer detta räknas som att du givit dem en ersättning mot en del av bostadsrätten. Juridiskt ser man överlåtelsen som att dina föräldrar sålt sin del av bostadsrätten till dig. När man säljer en bostadsrätt ska säljaren betala skatt så kallat kapitalvinstskatt. 

Kapitalvinstskatt 
Regler kring skatter hittas i inkomstskattelagen (IL). En försäljning av en bostadsrätt är skattepliktig i inkomstslaget kapital. Kapitalvinstskatten ligger på 22%. 
I och med att du redan äger en del av bostadsrätten kommer överlåtelsen avse endast en del av bostadsrätten, således ska skatten beräknas endast på den andel som överlåts och inte hela. Hur stor andel/summa som ska beskattas beror på hur stor andel av bolånet som dina föräldrar står på. Vinsten beräknas genom att ersättning dom fått vid överlåtelsen, dvs. den del av lånet som du tar över, minus inköpspriset. 

Om bostaden stigit något i värde kommer man att titta på hur stor andel av lägenhetens värde som lånet du tar över, motsvarar av lägenheten marknadsvärde idag. Detta ger en procentsats som används för att beräkna inköpspriset eftersom man inte överlåtelsen inte avser hela lånet/bostaden så kan man inte heller ta fulla inköpspriset. Inköpspriset beräknas ovanstående procentsats genom att man tar beloppet bostaden köptes ursprungligen för multiplicerat med procentsatsen (som tidigare beräknats fram). Vinsten beräknas sedan genom att man tar lånebeloppet (som du tar över) minus inköpspriset, därefter tar man 22% av resultatet. 

Slutsats 
Det stämmer såldes att dina föräldrar blir skattepliktiga när de överlåter sin del av bolånet till dig oavsett om ägarandelen ges i gåva eller inte. Om ni vill veta exakt hur mycket dina föräldrar ska betala i skatt kan ni ta hjälp av skatteverkets hemsida, se här

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga! Om du behöver mer hjälp är du välkommen att ta kontakt med en av våra familjejurister på Familjens Jurist, se här. 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden