Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Betraktas den nya fastigheten fortfarande som enskild egendom?

Hej Jag och min man har ett äktenskapsförord när det gäller vårt sommarställe som vi delar med mina tre syskon. När det skrevs så ingick alla stugor i en fastighet, Brämön 3:70. Sen dess har fastigheten delats upp till tre fastigheter Brämön 3:70, Brämön 3:72 och Brämön 3:73 av Statens Fastighetsverk som då såg till att alla hus står på egen mark.

Min fråga är om vårt äktenskapsord fortfarande gäller när en sån ändring gjorts? Vi skrev också in att man bara kan sälja sin andel till annan ägare eller bröstarvinge och då till en 1/4 av det pris 60000:- i 1991 års penningvärde som det köptes in för. Gäller det fortfarande eller måste även en sån formulering ändras? Kanske är det inte ett äktenskapsförord utan ett testamente som jag ska skriva? 

Rådgivarens svar

2020-09-09

Hej och ett stort tack för att du vänder dig till juridik till alla med din fråga! Jag kommer nedan redogöra för de centrala delar som rör din fråga för att sedan applicera det på dina situation och slutligen komma med en rekommendation utifrån din frågeställning. 

Utifrån din frågeställning gör jag tolkningen att du funderar över om fastigheterna fortfarande kommer betraktas som enskild egendom. Utifrån denna tolkning kommer jag besvara din frågeställning. 

Allmänt äktenskapsförord

Vad som utgör enskild egendom regleras i 7:2 Äktenskapsbalken. Enligt P.1 gäller det bland annat egendom som gjorts till enskild egendom genom äktenskapsförord. Ett äktenskapsförords form och funktion regleras vidare i 7:3 Äktenskapsbalken. Här framgår bland annat genom st 2 att ett äktenskapsförords form kräver skriftlighet, datering och att det undertecknats av makarna eller de blivande makarna. 

Enligt 7:2 P. 6 Äktenskapsbalken ska egendom som trätt i den enskilda egendomens ställe, om inte annat föreskrivits genom äktenskapsförorden som gör egendom enskild, fortsätta att betraktas som enskild egendom. Detta brukar benämnas surrogation eller substitution. Här finns en presumtionsregel som innebär att om inget annat skrivits på rättshandlingen som gjorde den ursprungliga egendomen enskild ska det som trätt i dess ställe även fortsätta att betraktas som enskild. I det enskilda fallet går presumtionen att bryta genom motbevisning. I rättsfall har man varit tämligen liberal vid tillämpning av regeln när det kommer till situationer där den nya egendomens värde överstiger den ersatta egendomen. Det viktiga här är att det finns ett samband mellan den enskilda egendomen och surrogatet. Det kan föreligga samband även om viss tid förflutit mella avhändelsen och förvärvet. De situationer där surrogation inte får anses föreligga är de där man förbrukat enskild egendom och en tid efter får för sig att inköpa ny i tron om att det ska träda i den gamla egendomens form. 

Skillnaden mellan äktenskapsförord och testamente 

En viktig utgångspunkt är att äktenskapsförord och testamente reglerar två rättsligt olika situationer. Äktenskapsförord är aktuella vid äktenskapsskillnad och testamente vid fördelning av en avlidnes kvarlåtenskap. 

Ett äktenskapsförord kan reglera vilken egendom som ska ses som enskild egendom och vidare inte ingår vid en bodelning mellan makarna. Ett testamente reglerar i sin tur vad som ska hända med en makes kvarlåtenskap. Regler kring äktenskapsförord går att finna i 7 kap Äktenskapsbalken och testamente i bland annat 10 kap Ärvdabalken. 

Din situation 

Utifrån informationen i din fråga gör jag bedömningen att det finns omständigheter som talar för att fastigheterna kommer fortsätta betraktas som enskild egendom. I den här typen av situationer är det dock alltid önskvärt att få in så mycket information som möjligt för att göra en säker bedömning. Vad gäller formulering om priset bör det även gälla. Det som dock kan vara värt att observera är att äktenskapsförord kan komma att jämkas om det betraktas som oskäliga, se 12:3 Äktenskapsbalken. Senare omständigheter kan här vara av betydelse. 

När det gäller din fundering över om det är ett nytt äktenskapsförord eller testamente som ska författas beror det på vilken rättslig situation som du vill reglera. Som ovan nämnt är det möjligt att med äktenskapsförord regler vad som ska klassas som giftorättsgod och som enskild egendom. Det påverkar i sin tur vad som ska ingå vid en bodelning. Ett testamente är istället något som påverkar vad som ska hända med en avliden människas kvarlåtenskap. Det kan absolut vara relevant för dig att skriva ett testamente om du exempelvis vill säkerställa att din man inte ärver din enskilda egendom efter dig om du avlider före honom. Ett testamente gör det möjligt att kringå de regler som annars gäller vid fördelning av kvarlåtenskap etfer en avliden. 

Rekommendation

Om det är så att du och din make är samsynta i förhållande till din enskilda egendom finns det inget som hindrar er från att uppdatera äktenskapsförordet i förhållande till den nya situationen. Det är inga problem att skriva ett nytt äktenskapsförord under ett pågående äktenskap. Här rekommenderar jag er starkt att ta hjälp av en kunnig jurist inom familjerätt. Familjens jurist har lång och gedigen erfarenhet av äktenskapsförord och kan hjälpa till med bland annat onlineavtal. 

Familjens jurist kan även bistå med en kostnadsfri livsbesiktning där en av deras jurister tittar på er livssituation och gör en bedömning av olika situationer som kan uppstå i framtiden. 

Om du har funderingar kring testamente kan familjens jurist även här vara behjälplig. Även här finns det möjlighet till onlinetestamente med fast pris. 

Jag hoppas du upplever att du fått svar på dina frågor. Om jag missuppfattat dig på något vis går det jättebra att ställa en ny fråga!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden