Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Betalningsskyldighet på gemensamma lån

Hej,
Min partner och jag har separerat. Vi har två barn och ett 50/50% hus med lån på 3900000 och ett annat lån på 164000. Vi har fortfarande inte gjort bodelning, eftersom vi inte kommer överens vem ska bo kvar eller sälja. Han kan inte köpa min del o inte jag heller. För tre månader sedan flyttade han till sina föräldrar med ett av barnen. Problemet är att han nu bara betalar huslånen och inte den andra krediten, för han säger att han inte bor i huset längre, men han är fortfarande registrerad där och allt är fortfarande i båda två namn.
Min fråga är vad är han skyldig att betala tills allt är fixat och alla kan bygga upp sina liv separat?

Rådgivarens svar

2020-02-08

Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer jag börja med att gå igenom vad det innebär att vara betalningsskyldig på gemensamma lån. Därefter redogör jag för vad som gäller i din situation och hur du kan gå vidare i ditt ärende.

Betalningsskyldighet på gemensamt lån

När två parter står på ett lån gemensamt är de också gemensamt ansvariga för lånet. Det följer av lag om skuldebrev 1 kap. 2 § 1 st. Det innebär att fordringsägaren (banken) kan kräva vardera parten på hela lånet, om betalning skulle utebli. Skulle en av låntagarna tvingas betala lånet, får denne en så kallad regressrätt och kan kräva betalning av den andra låntagaren. Det följer av lag om skuldebrev 1 kap. 2 § 2 st. Om parterna inte har kommit överens om annat, ska lånet i så fall fördelas på hälften.

Din situation och rådgivning

Det framgår att din före detta partner inte betalar på den ena krediten. Eftersom du har tvingats betala mer än honom, kan du kräva resterande del av honom. Att ni inte längre bor med varandra förändrar inte det.

Mitt tips är i första hand att försöka komma överens med honom, och förklara att han är skyldig att betala på lånet. Vägrar han att betala kan du höra av dig till Kronofogdemyndigheten om ett betalningsföreläggande, för att få hjälp att fastställa skulden.

Hoppas att du fått svar på din fråga! Är du intresserad av ytterligare juridisk rådgivning har du möjlighet att få det av våra jurister på Familjens Jurist. Du kan läsa mer om vad de kan hjälpa dig med vad gäller fastighetsrätt och kontraktsrätt.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden