Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Betalningsansvar vid gemensamt bolån

    Hej,jag och mitt ex äger en bostadsrätt tillsammans , 50/50
    Hon har ett skuldebrev till mig på 103000 kr som betalas till mig vid försäljning ,
    Hon bor inte här nå mer men har skulderna på lägenhet kvar till banken : amortering och lån som vi delar på .vi har satt ut lägenheten på försäljning , men nu säger hon att hon inte ska betala mig halva räntan och amorteringen , vilket hon gjort varje ,månad den 27, Hur går jag vidare.? Skulderna dras från mitt konto så hon har betalat mig via överföring till kontot,
    Hon äger halva lägenheten och dess skulder ? Hur går jag vidare om hon slutar betala?

    Rådgivarens svar

    2017-11-28

    Hej! Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga.

    Jag tolkar det som att du och ditt ex tillsammans står som låntagare hos banken. Din fråga rör således betalningsansvar vid gemensamt bolån. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller i din situation.

    Om betalningsansvaret
    För gemensamma bolån gäller lagen om konsumentkreditlagen och skuldebrevslagen. Konsumentkreditlagen är inte heltäckande, vilket innebär att den inte omfattar alla förhållanden i en konsumentkreditsituation, varför skuldebrevslagen tillämpas när konsumentkreditlagen är otillräcklig. Skuldebrevslagen är dispositiv och gäller alltså endast till den del inte annat har avtalats mellan parterna. Av din fråga framgår inte om något särskilt har avtalats. Jag utgår därför från att det rör sig om ett standard-låneavtal, vilka brukar överensstämma med de lagrum jag kommer redogöra för nedan.

    I 1 kap 2 § skuldebrevslagen regleras vad som gäller vid gemensamma lån. Av st. 1 framgår att gäldenärerna (låntagarna) svarar för skulden ”en för alla och alla för en”, vilket betyder att de är solidariskt betalningsansvariga. Solidarisk betalningsskyldighet betyder att borgenären (långivaren) kan välja vilken av gäldenärerna denne vill kräva på betalning. Konsekvensen kan alltså bli att en gäldenär får betala hela skulden. Det sagda är vad som gäller mellan borgenären och gäldenärerna. Gäldenärerna emellan föreligger ett delat betalningsansvar, vilket framgår av paragrafens st. 2. Om en gäldenär betalar mer än sin andel, uppstår en regressfordran för denne mot den andre gäldenären. Den gäldenären som betalat mer än sin andel har alltså rätt att kräva den andre gäldenären på den överskjutande delen.

    Sammanfattning och råd
    Det solidariska betalningsansvaret vid gemensamt lån innebär att du kan bli skyldig att betala hela räntan och amorteringen. Mellan dig och medlåntagaren, ditt ex, föreligger dock ett delat betalningsansvar, vilket innebär att du kan kräva att hon ska ersätta dig för det du betalat som avser hennes andel. Går hon inte med på att betala kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande, du kan läsa mer om det här. Vägrar hon fortfarande att betala kan du välja att ta ärendet vidare till domstol.

    Jag hoppas du fick svar på din fråga. Om du önskar ytterligare hjälp, till exempel med att ta ärendet vidare, är du varmt välkommen att boka tid hos en av våra jurister på Familjens Jurist här.

    Vänliga hälsningar,

    Hanna 

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden