Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Betalningsansvar för stämpelskatt

Sålde en fastighet 2015. Köparen skall ensam betala alla extrautgifter förenade med köpet står det i köpekontraktet. Likväl har jag fått krav på mig att betala stämpelskatt. Gäller solidariskt betalningsansvar även som i ett fall som detta? Måste jag alltså stämma köparen i efterhand för att hävda min rätt?

Rådgivarens svar

2018-12-17

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Jag ber om ursäkt för det sena svaret. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Stämpelskatt

Regler om stämpelskatt finns dels i stämpelskattslagen, dels i jordabalken. Stämpelskattslagen stadgar att "skattskyldig är i fråga om skatt för förvärv av fast egendom eller tomträtt, båda parterna". Detta innebär att staten kan kräva dig på betalning av stämpelskatten. Denna paragraf reglerar dock endast relationen mellan å ena sidan staten och å andra sidan säljaren och köparen. Relationen mellan säljaren och köparen regleras istället i jordabalken, specifikt 4 kap. 10 § 3 st, som säger att "i förhållande till säljaren svarar köparen för stämpelskatt för förvärvet". Det är alltså möjligt för staten att kräva dig på pengar och du måste då stämma köparen (eller ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten) för att få tillbaka dina pengar (en s.k. regresstalan). Avtalet er emellan förändrar som jag ser det inte detta eftersom att avtalet gäller mellan dig och köparen och inte er gemensamma relation till staten.

Jag hoppas att det var svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny fråga så kommer vi förhoppningsvis att svara snabbare än vad jag nu gjort. Du är också välkommen att ställa en ny fråga om det är så att du undrar någonting helt annat.

Med vänlig hälsning,
Helmer

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden