Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Betala insats för ofärdig bostadsrätt

Skall nu i dagarna tillträda en nybyggd bostadsrätt i Sälen. Slutlikvid skall vara erlagd innan entreprenören lämnar över bostaden. Nu finns det flera saker som inte är helt klara i bostaden, varför den då kan anses som icke färdig för inflyttning. Vad gäller då beträffande betalning av slutlikviden. Skall man avvakta tills allt är färdigt, eller skall man innehålla en del av likviden.

Rådgivarens svar

2019-01-08

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Jag ber om ursäkt för det sena svaret.

Tillträde av bostadsrätt

Eftersom att det rör sig om en bostadsrätt så tillämpas reglerna i bostadsrättslagen. När det gäller bostadsrätter så är det i första hand föreningen som ansvarar (de riktar sedan anspråk mot entreprenören). Jag tolkar det som att lägenheten inte är beboelig. I sådana fall gäller att

Om bostadsrättshavaren inte får tillträda lägenheten i rätt tid när lägenheten skall tillträdas första gången efter en bostadsrättsupplåtelse och beror inte dröjsmålet på honom, har han rätt till skälig nedsättning av årsavgiften för den tid han inte kan använda lägenheten eller del av den. Är hindret av väsentlig betydelse, får bostadsrättshavaren efter uppsägning frånträda bostadsrätten. Uppsägning får inte ske efter tillträdet.

Bostadsrättshavaren har även rätt till ersättning för skada, om dröjsmålet beror på försummelse från föreningens sida.

Alltså. Du måste fortfarande betala insatsen till bostadsrättsföreningen. Gör du inte detta kan de säga upp avtalet, du tvingas flytta och du står risken för att bostadsrätten säljs till ett lägre pris. Du har däremot rätt att kräva sänkt årsavgift. Du hade kanske kunnat säga upp avtalet, men eftersom att det inte får ske efter tillträde så verkar det vara för sent. Om det är föreningens fel att byggnationen har dragit ut på tiden så har du rätt till ersättning för skada.

Sammanfattning

Svaret på din fråga är således att du ska betala, men att du åtminstone har rätt till minskad årsavgift, och kanske även skadeersättning ifall det är föreningens fel. Ifall du vill kräva sådan ersättning rekommenderar jag dig att kontakta en av våra jurister, så kan de hjälpa dig med processen. Jag hoppas att det var svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny fråga till oss så svarar vi på den också.

Med vänlig hälsning,
Helmer

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden