Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Beslutsfördelning mellan stämma och styrelse i en bostadsrättsförening

Styrelsen och fastighetsförvaltaren har monterat farthinder i garage och på uppfarter i bostadsrättsföreningen utan att ge stämman en chans att yttra sig.
Har dom brutit mot bostadsrättslagen bostadsrättslagen Kap 9 15 ß?

Rådgivarens svar

2019-03-15

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! 

Reglerna som besvarar frågan hittar du, som bekant, i bostadsrättslagen

Beslutsfördelning mellan stämma och styrelse i en bostadsrättsförening

Enligt bostadsrättslagen 9:15 st 1 ska beslut som innebär väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark ska fattas på en föreningsstämma, om inte något annat har bestämts i stadgarna. 

Frågan i ditt fall blir alltså om beslutet att uppföra farthinder kan anses innebära en väsentlig förändring. 

Styrelsen ansvarar normalt för det löpande underhållet och för reparationer av huset. En ombyggnation av huset måste dock som huvudregel bestämmas av föreningsstämman. Med ombyggnation avses bl.a. standardförbättringar och installation av hiss. Sådana förändringar ska alltså bestämmas av stämman. Vissa mindre ombyggnationer ska dock styrelsen kunna besluta om utan att stämman inblandas. Som exempel kan byte till funktionsdugligare portar eller en överbyggnad till en sopcontainer nämnas. 

Vad som gäller för just farthinder framkommer inte direkt av lagen. Vid oklara fall ska omständigheterna runt omkring ombyggnationen beaktas. Relevanta omständigheter är bl.a. om åtgärden medför väsentligt ökade kostnader för de boende, om någons lägenhet påverkas och ingreppets art. Mot bakgrund av det ovan anförda bör alltså uppförande av farthinder vara ett sådant beslut som inte innebär en väsentlig förändring. Farthindret kan inte ha varit en särskilt kostsam åtgärd och ingreppets art kan inte sägas vara av avgörande betydelse. 

Styrelsen ska ha en stor handlingsfrihet för att bedöma vilka åtgärder som kräver ett ställningstagande från stämman och vilka beslut de kan fatta själva. I det här fallet anser jag att styrelsen har agerat korrekt. Värt att notera är dock att styrelsen har en aksamhetsplikt. I fall där det finns anledning att anta att stämman skulle motsätta sig åtgärden bör beslutet inte fattas av styrelsen själv (ex. om införandet av farthinder har diskuterats och många har varit emot det tidigare). 

Jag hoppas att mitt svar har gett dig lite klarhet i situationen. Om du undrar över något i svaret kan du använda kommentarsfunktionen. Undrar du över något helt annat är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga. För vidare hjälp i ärendet vill jag rekommendera att du tar kontakt med en av våra jurister. 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden