Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Beslut om inglasning av balkonger

Jag har en bostadsrätt, 1 rum och kök. Styrelsen har lagt ett förslag om byte och inglasning av balkonger. Dessa ska även byggas ut. Vi som bor i enrummare har i dagsläget ingen balkong. Styrelsen har heller inte räknat med att vi ska få någon balkong i detta läge, trots att alla andra får nya balkonger, de befintliga ska rivas.
Kan de exkludera vissa lägenheter på detta vis?
Det ska ju bli en extrastämma om detta men hur ska vi kunna rösta som är utanför?
Styrelsen har redan kontaktat en firma som ska göra detta och även lämnat in förfrågan om bygglov utan att enrummarna är med i detta förslag.
Sedan påstår de även att, om vi ska vara med så får vi bekosta hela balkongen själva.
Nu undrar jag om en bostadsrättsstyrelse kan göra på detta viset och om det stämmer som de påstår?
Ska tillägga att de kommer att bygga ut ca 1,5 m längre ut än tidigare,vet inte hur många kvadrat.

Rådgivarens svar

2019-07-26

Hej och tack för att du har vänt dig till oss med dina frågor. Nedan besvaras fråga om medlemmars närvarorätt, samt rösträtt under extrastämman och om ifall styrelsen kan lägga en bostadsrättsförenings pengar på att bygga om, samt glasa in balkonger på de lägenheter som är försedda med en sådan, medan de lägenheter som inte har en balkong, blir utan, och hur man kan gå tillväga för att klaga på ett beslut som har fattats under en årsstämma.

Regler om bostadsrättsföreningar finns i bostadsrättslagen (BrL).

Närvarorätt och rösträtt

Vad gäller frågan om medlemmars rösträtt, hänvisar bostadsrättslagen till vissa bestämmelser i lagen om ekonomiska föreningar (EFL). Enligt 6 kap. 2 § EFL har en medlem rätt att närvara vid föreningsstämman såvida inget annat anges. Mig veterligen finns det inte någon regel i EFL som skulle ta bort er rätt att närvara vid extrastämman. Enligt 3 § har samtliga medlemmar även rösträtt. Dock får bostadsrättsföreningens stadgar föreskriva att en medlem endast får utöva sin rösträtt under vissa angivna villkor. Om en sådan bestämmelse finns i bostadsrättsföreningens stadgar, är ni förhindrade att delta vid extrastämman. I övrigt föreligger inte något hinder mot detta.

Vilka beslut en bostadsrättsförening inte får fatta

En bostadsrättsförening får inte under föreningsstämman, enligt 6 kap. 38 § EFL, fatta ett beslut som är ägnat att ge en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller någon annan medlem. Med en otillbörlig fördel avses till exempel en sådan fördel som på ett oskäligt sätt endast gynnar vissa medlemmar i föreningen på bekostnad av andra. Här blir det en bedömningsfråga om ifall det fattade beslutet skulle kunna anses ge en otillbörlig fördel åt vissa medlemmar. Gissningsvis skulle en domstol kunna komma fram till att en så pass dyr investering som ombyggnad av balkonger samt inglasning av dessa, ger de medlemmar med balkong en otillbörlig fördel gentemot de medlemmar som saknar en sådan (som ges motsvarande nackdel). Notera dock att en domstol även skulle kunna komma fram till det motsatta.

Talan mot föreningen

Är man missnöjd med ett beslut som föreningen har fattat på föreningsstämman så kan man föra talan mot föreningen i allmän domstol. För hjälp med detta bör du ta hjälp av ett juridiskt ombud. Om du avser att gå vidare med detta kan du använda dig av en av våra tjänster, genom att boka en tid för juridisk rådgivning över telefon eller på ett kontor nära dig, här!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden