Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Besittningsskydd vid rivning av en hyreslägenhet

Får en familj med barn på fem månader blir vräkta? Jag hyr en lägenhet som troligen kommer att rivas ner.

Rådgivarens svar

2019-06-12

Hej,

Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller i din situation. 

Lagrum
Du skriver att du hyr lägenheten. Regler om hyra av lägenhet finns i 12 kap. jordabalken (JB). Regleringen går inte att avtala bort till nackdel för dig om inget annat anges i samma kapitel.  

Besittningsskydd
Som huvudregel har du som hyresgäst rätt till ett så kallat besittningsskydd. Besittningsskyddet innebär att hyresvärden inte kan säga upp hyresavtalet och att du har rätt till förlängning av avtalet. I 12 kap. 46 § JB finns flera undantag från besittningsskyddet. Där stadgas bland annat att om hyresvärden sagt upp avtalet eller anmodat hyresgästen att flytta har hyresgästen inte rätt till förlängning av avtalet om huset ska rivas och det inte är oskäligt mot hyresgästen att hyresförhållandet upphör. För att denna bestämmelse ska bli tillämplig krävs det att rivningen av huset är aktuell. Att rivningen ska vara aktuell betyder att hyresvärden ska kunna visa upp rivningstillstånd, bygglov eller annan utredning som styrker att rivning ska ske.

Vad innebär oskäligt?
Om hyresvärden kan visa att rivningen är aktuell gäller undantaget från besittningsskyddet vid rivning endast om det inte är oskäligt mot hyresgästen. Vid bedömningen om något är oskäligt mot hyresgästen ska hänsyn tas till hyresgästens möjligheter att skaffa en annan bostad. Om det är så att förhållandena på bostadsmarknaden medför att det är svårt att skaffa en annan lämplig bostad, kan det vara en omständighet som ses som oskälig mot hyresgästen. I dessa fall är det därför oskäligt att hyresförhållandet upphör om inte hyresvärden erbjuder en annan bostad där hyresgästen skäligen kan nöjas. Vid bedömningen om vad som ”skäligen kan nöjas” ska flera omständigheter beaktas. Bland annat hyresgästens ålder, särskilda bostadsbehov, husens läge, lägenheternas storlek och utrustning. En annan omständighet som beaktas är även om du som hyresgäst inte skulle ha råd att hyra den nya lägenheten som hyresvärden erbjuder.

Hur ska du gå tillväga?
Om din hyresvärd inte erbjuder dig en ersättningslägenhet kan du tala om för hyresvärden att du anser att det är oskäligt på någon av ovanstående grunder. Utifrån informationen i frågan är det svårt att ta ställning till hur utfallet kan bli. Om du invänder till hyresvärden är det upp till denne att vända sig till Hyresnämnden inom en månad från hyrestidens utgång (12 kap. 49 § JB). Sedan är det Hyresnämnden som beslutar om det är oskäligt eller inte och om du har rätt till en ersättningslägenhet som hyresvärden ordnar åt dig.

Du skriver att lägenheten troligen kommer att rivas. Värt att nämna igen är att det ovan gäller när hyresvärden kan visa upp att rivningen är aktuell. Kan inte hyresvärden visa upp att rivningen är aktuell gäller fortfarande ditt besittningsskydd.

Hoppas du har fått svar på din fråga. Eftersom det utifrån informationen i frågan är svårt att avgöra om någon omständighet är att se som oskälig är du varmt välkommen att kontakta någon av våra jurister för vidare vägledning. Länken finner du HÄR. 

 

Med vänlig hälsning, 

Fråga Juristen

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden