Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Besittningsskydd och uppsägning av hyresavtal

Vi sade upp vår hyresgästs hyresavtal den 20 januari med avflytt sista april. Hyresgästföreningens jurist hävdade att hon kan bo kvar eftersom hon har besittningssskydd. Hyresgästen bor fortfarande kvar nu 5 månader senare.
Idag kom ett meddelande från hennes ombud på Hyresgästföreningen att hon ämnar flytta med anledning av vår uppsägning i januari. Hon kommer att lämna nyckeln den 1 november kl12. Dvs ingen uppsägning är gjord av hennes hyresavtal som han hävdar gäller fortfarande.
I kontraktet står 3 månaders uppsägningstid.
Vilken uppsägningstid har hyresgästen i detta fallet?

Rådgivarens svar

2018-10-15

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

"Hyreslagen"

Hyra av bostad regleras i 12 kap. jordabalken, mer känt som "hyreslagen". Hyresavtal kan sägas upp när som helst. Parterna har dock, om inte längre tid avtalats, rätt till tre månaders uppsägningstid. Beroende på omständigheterna kan hyresgästen dock ha besittningsskydd till bostaden. Det finns en paragraf som förtydligar dessa omständigheter, men väldigt (!) förenklat kan man säga att besittningsskydd inte föreligger vid andrahandsuthyrning eller om hyresgästen har agerat på ett sätt som förverkar hyresrätten (exvis om hyresgästen vanvårdar bostaden eller inte betalar hyran).

Besittningsskydd

Den som har besittningsskydd har rätt att förlänga ett hyresavtal, som hyresvärden säger upp. Det finns vissa undantag, men (återigen) väldigt (!) förenklat kan man säga att den som sköter sig får bo kvar sålänge inte bostaden ska rivas eller ägaren har personliga skäl att få tillbaka lägenheten. Om en hyresvärd säger upp ett hyresavtal och det "föreligger tvist" om förlängning av avtalet måste hyresvärden hänskjuta tvisten till hyresnämnden, annars är uppsägningen utan verkan. Att det "föreligger tvist" är något som hyresvärden oftast får räkna med, eftersom att hyresgäster sällan vill lämna när de blir uppsagda. Det är alltså en slags oskriven regel att hyresavtal sägs upp med hjälp av hyresnämnden. Detta måste ske inom en månad från uppsägningen, annars är som sagt uppsägningen utan verkan. Hyresavtalet fortsätter då som vanligt, med samma villkor som tidigare.

Rekommendation

Jag tolkar det som att ni sade upp er hyresgäst genom att kontakta hyresgästen (och dennes jurist), men att frågan inte har tagits upp av hyresnämnden. I sådana fall är uppsägningen utan verkan och hyresavtalet gäller. Hyresgästen kan således välja att säga upp avtalet, men måste då beakta den uppsägningstid som avtalet uppställer – i ert fall tre månader. Vägrar hyresgästen att betala de tre månadernas hyra har ni en fordran som ni kan driva in med hjälp av både kronofogdemyndigheten och domstol. Jag rekommenderar i sådana fall att ni tar kontakt med en av våra jurister. Ni hittar mer information om våra tjänster HÄR.

Det finns vissa undantag som kan vara viktiga att nämna. Framför allt har jag utgått från att avtalet löper på obestämd tid, alltså att ni inte har bestämt från början hur länge avtalet ska gälla. Jag räknar också med att ni inte hyr ut i andrahand, i sådana fall blir reglerna annorlunda. För det tredje tolkar jag det som att hyresgästen inte blev uppsagd pga exvis vanvård av bostaden (då föreligger inte besittningsskydd).

Om det var någon omständighet som jag missförstod eller som inte nämndes och som skulle kunna påverka är ni välkomna att ställa en ny fråga. Annars hoppas jag att jag har gett er klarhet i regleringen av uppsägning av hyresavtal och att det ordnar sig mellan er och hyresgästen.

Med vänlig hälsning,
Helmer

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden