Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Besittningsskydd och avtal

Hej,

Vi bor i en hyresrätt med Besittningsskydd.
Nu har vår hyresvärd hintat om att de kommer vara tvungna att säga upp vårt avtal då de ska börja renovera ett annat hus och behöver lägenheten som "evakueringslägenhet"

Men när jag läser i avtalet så kan så står det:

"Vi kommer här med överens om att hyresgästerna inte ska ha rätt till förlängning av hyresavtal

1, Om hyresvärden säger upp avtalet på grund av att hyreslägenheten ligger i ett hus som ska rivas eller ska undergår större ombyggnad, eller

2, om hyresvärden säger upp avtalet på grund av annan orsak som anger tydligt i det följande
Och där står det "Lägenheten är planmerad att delas eller göras om till lokal."

Har de då rätt att säga upp vårt avtal för att de ska renovera ett annat hus och antagligen flytta gäster till vår lägenhet istället?

Rådgivarens svar

2019-01-27

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! 

Regler besittningsskydd samt andra hyresrättsliga frågor finns i jordabalken (JB). 

Som förstahandshyresgäst har man besittningsskydd från första dagen i hyresperioden. Man anses inte ha besittningsskydd om man uppfyller något av förhållandena i 12:45 JB. I paragrafens nämns fem olika hyresförhållanden som integer rätt till besittningsskydd och dessa är följande:
 

  1. hyresgästen är andrahandshyresgäst och har inte bott i lägenheten längre än två år i följd
  2. hyresgästen bor i ett möblerat rum eller en lägenhet för fritidsändamål där avtalet upphör innan nio månader passerat 
  3. hyresgästen är inneboende 
  4. hyresrätten är förverkad 
  5. hyresvärden och hyresgästen har avtalat bort besittningsskyddet

Det är viktigt att ni inte omfattas av något av de ovanstående för om så är fallet har ni inte besittningsskydd. Det avtalet som du hänvisar till där ni och hyresvärden kommit överens om när förlängning inte ska ske är inget som omfattar er situation om evakueringslägenhet. 

Utöver kravet att hyresförhållandet inte ska vara enligt något av de fem ovan nämnda ska inte heller omständigheterna som nämns i 12:46 JB vara aktuella. Inget av de punkter som lyfts i paragrafen är tillämpliga i er situation. Dessutom är det avtal ni har med er hyresvärd om när förlängning inte ska ske inget som skiljer sig från 12:46 JB.

Sammantaget är min bedömning att er hyresvärd inte har grund för att inte förlänga ert avtal och så länge ni inte har ett hyresförhållande som omnämns i 12:45 JB så har ni besittningsskydd. 

Mvh
Asal 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden