Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Besittningsskydd för hyresgäst vid privatuthyrning

    Hej. Jag har hyrt ut mitt hus med 8 månaders kontrakt som upphör nu den sista maj. Mina hyresgäster har varit besvärliga och betalt hyra som dom ansett vara skäligt och har hotat med hyresnämden och andra instanser som dom inte förverkligat men jag välkomnar
    Efter många påminnelser om att kontraktet går ut och att det inte blir förlängning så vet jag inte om dom flyttar ut. Pga Corona har dom som barnfamilj rätt att stanna kvar utan hyreskontrakt? Vad gör jag om dom inte flyttar ut?

    Rådgivarens svar

    2020-05-25

    Hej! Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation. 

    Besittningsskydd och privat uthyrning

    Som hyresgäst har man enligt hyreslagen (12 kap. jordabalken) rätt till besittningsskydd. Besittningsskyddet innebär att hyresgästen har rätt till förlängning av hyresavtalet såvida det inte finns starka skäl för uppsägning. Sådant kan vara fallet om hyresgästen exempelvis inte betalat hyra eller om denne vanvårdat bostaden (12 kap. 46 § jordabalken). Vid privatuthyrning, dvs när en privatperson hyr ut sin villa eller bostadsrätt gäller lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen). Enligt denna lag finns inget besittningsskydd för hyresgästen. Såvida parterna inte avtalat om annat har hyresgästen alltså inte rätt till förlängning av hyreskontraktet (3 § 3 st. privatuthyrningslagen). 

    Din situation

    Eftersom du hyr ut din privatägda bostad är det privatuthyrningslagens regler som gäller. Enligt dessa har hyresgästen inte rätt till besittningsskydd och måste därför flytta ut när hyresavtalet löper ut. Detta gäller under förutsättning att hyresavtalet ingicks efter 2013 (då lagen tillkom) och ni sinsemellan inte avtalat om något annat. En annan förutsättning är att detta är den enda privatbostaden som du hyr ut. Skulle du hyra ut fler bostäder som du äger gäller privatuthyrningslagen endast för det första hyresförhållandet. För övriga hyresavtal tillämpas hyreslagens regler (1 § privatuthyrningslagen). Det du kan göra om hyresgästerna efter tillsägelse vägrar att flytta är att ansöka om vanlig handräckning hos Kronofogden avseende vräkning av hyresgästen. Här kan du läsa mer om vräkning/avhysning och hur du går tillväga för att få till en sådan. 

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Behöver du vidare hjälp i ditt ärende är du välkommen att boka tid med någon av våra jurister på Familjens Jurist.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden