Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Beräkningen av lösenbeloppet när en sambo ska lösa ut den andra sambon ur den gemensamma fastigheten

Angående bodelning mellan sambos som ska separera. Vi har en fråga angående villafastigheten som gemensamt brukats under många år. Fastigheten är nyligen värderad av mäklare till 5 500 000 kr. Befintliga lån är på 4 900 000. Min dotter har erbjudits att bli utköpt/utlöst, och samtidigt löst från sin del av lånen. Kvarvarande sambo tar över lån och ska bo kvar i villan. Detta är de överens om. Med hänvisning till ovan summor och det faktum att min dotter är lagfaren ägare med 25 % i fastigheten är då frågan: Vad har hon rätt till för kontant ersättning i samband med att hon blir utköpt/utlöst? Vad är hennes 25% värda i denna situation?

Rådgivarens svar

2020-08-02

Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer jag att redogöra för hur lösenbeloppet beräknas när en sambo ska lösa ut den andra sambon ur den gemensamma fastigheten. Därefter kommer jag att redogöra för min bedömning i er situation.

Beräkningen av lösenbeloppet

När en delägare, exempelvis en sambo, ska lösa ut den andra sambon ur den gemensamma fastigheten, ska den förvärvande sambon ersätta den andra sambon med dennes andel i fastigheten. Äger exempelvis en sambo 25 % av fastigheten, har denne rätt att ersättas med 25 %. Till vilket belopp denne ska ersättas med, beräknas enligt följande.

Det första steget vid beräkningen av lösenbeloppet är att samborna kommer överens om fastighetens värde. Det kan vara en god idé att anlita en auktoriserad mäklare för att värdera den.

Det andra steget är att beräkna den så kallade kapitalvinstskatten. Den beräknas enligt följande.

Försäljningspriset
- Försäljningsutgifter (utgifter som du har haft i samband med försäljningen, exempelvis mäklararvode)
- Inköpspris (köpeskillingen för bostaden, inklusive lagfartskostnad)
- Förbättringsutgifter (avdragsgilla för de kalenderår då de sammanlagt uppgått till minst 5000 kr. Exempelvis nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad, förbättrande reparation och underhåll)
+ Återföring av uppskov (om du har fått uppskov med vinsten vid en tidigare försäljning återförs det till beskattning)
= Vinst eller förlust

Den eventuella vinst som uppstår ska beskattas med 22 %.

Slutligen går det att beräkna vad sambon ska ersättas med. Det beräknas enligt följande.

Värdet på fastigheten
- Kapitalvinstskatten
- Mäklarkostnader
- Bolån 

Den summa som återstår ska delas lika mellan samborna. Vardera sambons andel i fastigheten, är den summa sambon har rätt att ersättas med.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis sker beräkningen av lösenbeloppet enligt följande. Det fastigheten har värderats till ska minskas med kapitalvinstskatten, mäklarkostnader och bolån. Utifrån det värde som återstår, går det att beräkna vad sambon har rätt att ersättas med. Sambon har rätt att ersättas motsvarande dennes andel i fastigheten. Återstår det exempelvis 100 000, och en sambo äger 25 % av fastigheten, har denne rätt att ersättas med 25 000.

Hoppas att ni känner att ni har fått svar på er fråga! Utan ytterligare information i er situation, är det svårt för mig att göra en fullständig bedömning. För en beräkning av det exakta lösenbeloppet, rekommenderar jag er att boka in en tid med en av våra jurister på Familjens Jurist. De kan hjälpa er med bodelningen och beräkningen av lösenbeloppet.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden