Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Beräkning av utköpspris

Hej! Jag var kontakt med er tidigare angående att jag skall köpa ut min sambo från vår bostadsrätt. Då siffrorna då inte stämde så kommer här dom riktiga.
Vi vill använda oss av den praxis som man brukar då vi vill att allt skall gå rätt till och vara rättvist.
Vi äger lägenheten tillsammans och har gemensamt lån 50/50.

Man börjar väl med att räkna ut kapitalvinsten för en eventuell framtida försäljning.
Kapitalvinst= försäljningspris 3,470,000-försäljningskostnader 3% - omkostnadsbelopp 770,000.
Omkostnadsbelopp=anskaffningsutgifter+förbättringsutgifter.
Därefter så skall man väl räkna ut fiktivskatt för att få fram nettovärdet på lägenheten.
Nettovärde= försäljningspris 3,470,000-reavinstskatt 571,098
Reavinstskatt=kapitalvinst x 0,22 (22%)

Nettovärdet på lägenheten är således 2,898,902
Utköpspris= nettovärde/2 =1,449,451
Eftersom jag skall ta över min sambos lån på 367,481 så drar jag av den summan på utköpspriset.
Med andra ord så skall jag köpa ut min sambo för 1,081,970 stämmer detta ?

Med vänlig hälsning, Robert Axelsson

Rådgivarens svar

2019-05-28

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

Beräkning av utköpspris

Som du själv skriver så är det upp till parterna att bestämma utköpspriset, men den modell som du har utgått ifrån är den vanligaste.

Du har använt mallen på precis rätt sätt. Jag dubbelkollade också alla uträkningar och de är korrekta. Det är också rätt att du ska dra av det lån som du tar över, från det utköpspris som du ska betala din sambo. Förutsatt att alla siffror är korrekta så är det alltså det pris som du bör betala din sambo för att det ska bli så rättvist som möjligt, med tanke på framför allt framtida skattebörda.

Om du har ytterligare funderingar, så är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga.

Med vänlig hälsning,
Helmer

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden