Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Behöver jag bygglov för att bygga en pool och en altan och när behöver grannen godkänna?

Vi ska bygga en helt nedgrävd pool med altan runt om. Både poolen och del av altanen kommer vara mindre än 4 m från tomtgräns till granne. Behöver vi bygglov och/eller ett grannmedgivande (vad måste ett sådant innehålla)?

Rådgivarens svar

2020-02-16

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller och hur du ska gå till väga.

När behövs bygglov?

Frågor om bygglov regleras i plan- och byggnadslagens 9 kap. Bygglov krävs bl a för nybyggnad och tillbyggnad (plan- och byggnadslagen 9 kap 2 §). Med nybyggnad anses t ex hydda, sol- och regnskydd med trätak, lekstuga och öppen paviljong. Med tillbyggnad avses sådant som tillför volym till en redan befintlig byggnad, t ex ett uterum eller ett staket. Hit räknas även påbyggnad och utökning av byggnaden nedåt (t ex utgrävning för källare). Som tillbyggnader anses dock inte åtgärder av ringa omfattning eller betydelse, t ex mindre altan eller balkong. Lägre terrasser och altaner anses normalt sett inte som tillbyggnader. Däremot krävs bygglov för altaner som visuellt sett ger ett intryck av att vara tillbyggnader genom att utrymme skapas under altangolvet.

Var ansöker man om bygglov?

Ansökningar om bygglov prövas av byggnadsnämnden, dvs kommunen (plan- och byggnadslagen 9 kap 20 §). En ansökan om byggnadslov ska vara skriftlig och innehålla de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen (plan- och byggnadslagen 9 kap 21 §).

När behöver grannen godkänna?

I de fall då bygglov inte krävs för en viss åtgärd krävs en grannes medgivande för att man ska få vidta en åtgärd närmare tomtgränsen än 4,5 meter (se t ex plan- och byggnadslagen 9 kap 4 § 2 st). Lättast är att kontakta grannen själv.

Vad gäller i ditt fall?

För att bygga en pool behövs oftast inget bygglov. Detta eftersom en pool varken anses vara en nybyggnad eller en tillbyggnad. Det beror dock mycket på hur poolen ser ut. Samma sak gäller för altanen. Oftast krävs inget bygglov för att bygga en altan, men det beror som sagt på hur den ser ut. Är både poolen och altanen i markhöjd borde det dock inte vara några problem.

För att vara på den säkra sidan skulle jag ändå rekommendera dig att kontakta byggnadsnämnden i din kommun och beskriva hur du hade tänkt dig att poolen och altanen ska se ut. Antingen så kommer de säga att du måste skicka in en ansökan om bygglov, eller så behövs inget bygglov, men då måste du (med tanke på att altanen planeras vara 4 m från tomtgränsen) få din grannes godkännande.

Jag hoppas det var svar på din fråga. Har du några fler funderingar är du välkommen med en ny fråga.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden