Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Behålla lagfart som säkerhet för betalning av utköp ur fastighet

Hej.
Jag o min sambo ska separera. Han ska bo kvar och köpa ut mej men har inte hela beloppet direkt. Kan vi göra en bodelning och sen strunta i att skriva över min del av huset via lantmäteriet som en garanti att jag får mina pengar? För då är ju fortfarande halva huset mitt? Eller? Får jag problem med mitt ny boende och lån?

Rådgivarens svar

2019-02-01

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

Lagfartens rättsliga verkan

Äganderätt till fast egendom regleras i jordabalken.

Köp av fast egendom slutes genom upprättande av köpehandling som underskrives av säljaren och köparen.

Det är alltså endast genom en köpehandling som man kan förändra äganderätten till fast egendom. Det tillkommer ytterligare formkrav, exvis att avtalet ska vara skriftligt, men för giltigt köp krävs inte någon lagfart. Detta förtydligas också i reglerna om lagfart i samma lag.

Den som med äganderätt förvärvat fast egendom skall söka inskrivning av förvärvet (lagfart)...

Eftersom att det är den som äger fast egendom som ska söka lagfart har lagfarten alltså ingen påverkan på äganderätten.

Om du vill vara säker på att få betalt får du söka andra sätt att säkra betalning. Ett sätt kan vara att du får pantbrev i fastigheten, motsvarande din exsambos skuld till dig.

Rekommendation

Jag rekommenderar dig att kontakta en av våra jurister. De är specialiserade på avtals- och fastighetsrätt och kan därför hjälpa dig att formulera ett avtal som säkerställer att du får betalt i rätt ordning. Det är dock inte möjligt att bibehålla äganderätten till fastigheten genom att inte skriva över lagfarten helt på din exsambo.

Jag hoppas att det var svar på din fråga. Om du har någon ytterligare fundering, så är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga.

Med vänlig hälsning,
Helmer

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden