Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

*Befintligt skick' och köparens undersökningsplikt

Hej!
Den 11 mars sålde jag en bil begagnad. Vi skrev ett kontrakt hämtat från konsumentverket och där uppgav jag det enda fel jag visste fanns på bilen, icke fungerande elhiss. Drygt fem veckor senare hör hon av sig till mig och vill att jag ska ersätta dels något fel på bultar, som upptäcktes vid däckbyte som hon gjorde och dels att jag ska betala för nya sommardäck då hon uppger att däckbytarfirman ansett att däcken var olagliga. Jag hade själv anlitat däckbytarfirma för att ta av de sommardäcken efter mitt bilköp och ingen sa då något om att det var dåliga däck och vid besiktningen påtalades ingenting om att det var fel på några bultar eller att något däck satt löst, vilket köparen påpekade att det gjort. Jag sa då att jag sålt bilen i befintligt skick, att hon hade all möjlighet att kontrollera sommardäcken som hon själv var med och bar in i bilen från förråd när hon köpte den. Och att hon provkört bilen vid köpet och inte då sagt något om att bilen kändes konstig, vilket hon påtalar att den gjort när hon körde den till bilfirman drygt fem veckor senare. Hon har nu kontaktat en jurist som skrivit till mig och yrkat på att jag ska betala 8.500 kronor som var kostnaden för reparation av bultar samt nya däck. Jag var själv då i kontakt med en jurist som inte tyckte att jag skulle betala så jag svarade på mejlet från köparens jurist att jag inte tänkte betala. Nu har jag åter igen fått ett mejl från juristen där hon säger att köparen vidhåller att jag ska betala och tänker gå vidare rättsligt om jag inte gör det, men kan tänka sig att avstå från att gå vidare om jag betalar halva summan. Vad tycker ni att jag ska göra i nuläget? Jag har inte vetat om de fel som hon påpekar nu, varken gällande bultar eller sommardäck vilket gör att jag enbart har kunnat ta upp det fel som jag kände till fanns på bilen, har inte undanhållit någonting. Gällande sommardäcken hävdar jag att hon har haft all möjlighet att själv kontrollera dem, jag har inte dolt någonting för henne där. Om ni vill kan jag skicka den korrespondens som finns mellan mig och henne och juristen och mig. Tacksam för hjälp med detta då jag inte riktigt vet hur jag ska göra och vad jag har att vänta.

Med vänlig hälsning

Rådgivarens svar

2020-07-16

Hejsan, stort tack för att du vänder dig med din fråga till Fråga Juristen! Jag tolkar din fråga som att du har sålt bilen i egenskap av en privatperson och att du alltså inte säljer bilar som en del av en näringsverksamhet.

Köplagen

När en vara säljs mellan två privatpersoner ska köplagen tillämpas. Köplagen är till stora delar dispositiv. Det innebär att man kan avtala bort lagens bestämmelser genom att skriva ett avtal med varandra. I första hand är det därför vad avtalet säger om bilens skick som är det både du och köparen behöver förhålla er till

Av 19 § framgår att även om varan säljs i befintligt skick ska varan anses felaktig om:

  1. Varan inte överensstämmer med uppgifter som säljaren lämnat före köpet,
  2. Säljaren inte har upplyst köparen om väsentliga förhållanden rörande varan som säljaren måste ha vetat om, eller
  3. Varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta.

20 § stadgar köparens undersökningsplikt. Den innebär att om köparen undersökte varan före köpet får hen inte åberopa fel som köparen borde ha upptäckt vid sin undersökning, om inte säljaren agerat i strid med tro och heder.

Sammanfattningsvis kan sägas att säljaren har en skyldighet att marknadsföra och sälja bilen så ärligt som möjligt. Ju mer sanningsenlig information som säljaren lämnar i samband med köpet desto svårare är det för köparen att hävda att säljaren ska stå för fel som upptäcks. Köparen har å sin sida en undersökningsplikt. Om köparen borde ha upptäckt att bultarna var felaktiga samt att däcken var utslitna redan vid köpet kan köparen inte senare hävda att säljaren ska stå risken för denna.

Hur du bör gå vidare:

Det är svårt att utifrån de omständigheter du angett veta exakt hur dessa regler ska tillämpas i ditt fall. Det första du bör göra är i vart fall att läsa igenom avtalet och se om något där avviker från vad du vet om bilen. Om du anser att du har angett all information som du har om bilen, att du marknadsförde den ärligt samt att du sålde den för ett rimligt pris i förhållande till dess skick, så tror jag riskerna är små att du behöver betala. Motsatsvis om du upplever att du kanske inte sa hela sanningen till köparen så är risken större att du bör betala.

Om köparen vill kräva dig på pengar kommer hen behöva väcka talan i tingsrätt. Eftersom det rör sig om relativt små belopp kan du i sådana fall yrka på att ni ska ha ett så kallat förenklat tvistemål. Vid ett förenklat tvistemål riskerar man inte så stora rättegångskostnader som vid ett ordinarie förfarande. Vid ett förenklat tvistemål kan man endast få 1 timmes juridisk rådgivning ersatt om man vinner målet. Här kan du läsa mer om förenklade tvistemål. Om köparen går vidare och väcker talan i domstol skulle jag därför rekommendera att du anlitar en jurist för en timmes rådgivning för att ge dig så bra chanser som möjligt i domstolen. Jag kan i så fall rekommendera att du vänder dig till Familjens Jurist som kan hjälpa dig med alla frågor som rör privatlivet.

Hoppas jag har lyckats besvara din fråga!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden