Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Avtalssrvitut för avloppsledning

    Hej,

    Jag lägger ett nytt avlopp till min fastighet, själva anläggningen är på min tomt men det renade vattnet måste sen ledas bort. De ledningarna går över grannens marker, där han samtidigt drar avloppsrör i samma grävning. Vi ska givetvis upprätta ett servitut för detta. Han har uttryckt att han vill ha 5000-6000 kr/år i minst 10 år för att våra ledningar ligger bredvid hans. Det innebär att vi skulle stå för hela kostnaden för hans dragning också. Är detta rimligt? Vad säger lagen, är avgifter reglerade?

    Tacksam för råd!

    Rådgivarens svar

    2019-03-02

    Hej, stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med dina frågor. 

    När du som privatperson vill åstadkomma ett servitut mellan din fastighet och en annan fastighet finns två alternativ: avtalsservitut enligt jordabalken 14 kap.  eller officialservitut som ges från lantmäteriet enligt lagen om fastighetsbildning. 

    Avtalsservitut

    I ert fall verkar ni vara inne på att teckna ett avtalsservitut. Ett avtalsservitut bygger på att ni kommer överens om ersättning som ni båda är nöjda med. Vad som är skälig ersättning är svårt att avgöra och jag kan tyvärr inte ge något svar. Där rekommenderar jag er att ta kontakt med en sakkunnig. Annat viktigt att tänka på är att ett avtalsservitut måste uppfylla formkraven i 14 kap. jordabalken. 

    Officialservitut

    Ert andra alternativ är ett officialservitut. Ett sådant servitut följer alltid med fastigheten vid en eventuell överlåtelse. För att ett officialservitut ska kunna tecknas krävs enligt fastighetsbildningslagen att servitutet har en väsentlig betydelse för fastigheten. Ett avloppsservitut bör anses ha väsentligbetydelse för fastigheten. ett beslut att upplåta officialservitut grundar sig normalt på en överenskommelse mellan fastighetsägarna, kan ägarna inte komma överens kan ett servitut ändå upplåtas på vissa villkor. 

    Slutsats: 

    För att få råd om rimlig ersättning kan ni kontakta en sakkunnig och redogöra för omständigheterna. Ert andra alternativ är officialservitut men det kan endast genomföras genom en fastighetsreglering och brukar kunna bli kostsamt och ta tid. 

    Vänligen, 

    Elna

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och svaren utgår från juridiken så som den såg ut då svaret publicerades, gällande rätt kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden