Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Avgift för avtalsservitut

    Hej

    en fråga har ett servitut ang vatten egen brunn och avlopp och att vi delar på avgifterna för underhåll. som är juridiskt hållbart genom arv och bekräftat av lagfart och inskrivningsmyndigheten.(Då vi har arv en gård 4 st syskon) En fastighet blir då belastad av det och ang kostnaden för el som driver pump till brunn i dag finns bara en användare då de andra valt att ansluta sig till det kommunala jag har använt servitutet ensam alltså inte elen för värme (egenfastighet) den bet jag själv(kan det syskonet kräva avgift hur hög som helst för att sätta på el/per år?När vår far levde kostade det inget!!1(har hört mig för och får höra att det max kan kosta någon hundralapp för 6 mån året.Istället kräver bror 2000 /år .Dessutom har han stängt av vattnet som det passar (när jag bet 2000/halvår ,då jag behövde vatten (åkte 60 mil för att städa ),vilket inte fungerade pga av detta .Borde han inte bet tillbaka en del av beloppet? och kan han göra som han vill ang kostnad och att stänga av vatten när det finns ett servitut som gäller enligt inskrivningsmyndigheten lagfart. vad kan ni ge mig för råd

    Rådgivarens svar

    2018-01-30

    Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

    Så som jag tolkar din fråga så har du ett servitut på en annan fastighet, vilket får till följd att du har den härskande fastigheten (den som nyttjar servitutet) och brunnen finns på en tjänande fastighet (fastigheten som tillhandahåller servitutet). Den tjänande fastigheten belastas då av en kostnad för el till pumpen – som ni enligt avtalsservitutet ska dela på.

    Problem har nu uppkommit genom att din bror höjt beloppet avseende elen samt stängt av vattnet – vilket du inte finner förenligt med avtalsservitutet.

    Avtalsservitut
    Ett avtalsservitut tillkommer genom en frivillig överenskommelse. Denna ska vara skriftlig och upprättas av den tjänande fastighetens ägare. Vidare ska såväl den härskande som den tjänande fastigheten anges samt ändamålet med upplåtelsen. Detta stadgas i 14 kap 5 § Jordabalken (JB). Om ersättning ska utgå eller annan prestation ska utföras så bör detta anges särskilt i upplåtelsehandlingen.

    Den härskande fastigheten (som nyttjar servitutet) kan inte bete sig på ett sådant sätt som innebär att den tjänande fastigheten (som tillhandahåller servitutet) betungas mer än nödvändigt. Detta framgår av 14 kap 6 § JB. Denna bestämmelsen kan tolkas som att det är oskäligt att ägaren till den härskande fastigheten ska betala för mer än vad denne nyttjar, på samma sätt som att det skulle vara oskäligt att ägaren till den tjänande fastigheten ska stå hela kostnaden.

    Sammanfattning och råd
    Som jag tolkar din fråga så har ni i avtalsservitutet kommit överens om att ni ska dela på avgifter för underhåll. Det verkar då skäligt att ni ska dela på kostnader för el till pumpen. Övriga kostnader som ska tas ut bör finnas med i avtalet, exempelvis om det ska utgå någon form av avgift för att du får nyttja anläggningen – vilket jag tolkar det som att det inte gör.

    Av de uppgifter jag tagit del av anser jag att det är skäligt att du ska vara med och dela på faktiska kostnader, vilket då är elräkningen. Den tjänande fastigheten har inte rätt att ta ut avgifter utöver den faktiska kostnaden, då det inte verkar finnas någon bestämmelse om detta i avtalet.

    Mitt råd till dig är att ta reda på kostnaden för räkningen, så du kan bevisa vad den faktiska kostnaden är. Då ni inte kommit överens om någon annan avgift anser jag inte att du är skyldig att betala mer än denna. Lantmäteriet är, som du även skriver, ansvarig myndighet rörande servitut så jag rekommenderar dig att kontakta myndigheten om ni inte lyckas komma fram till en lösning på egen hand.

    Vänligen,
    Jonna Karlsson

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden