Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Avdragsrätt för kapitaltillskott till bostadsrättsförening

Vi har nyligen sålt vår bostadsrätt. I samband med detta fick vi en kontrolluppgift som avsåg avdrag för vår bostadsrätts andel av de kapitaltillskott som gjorts genom föreningens löpande amortering på lån.

Utöver dessa amorteringar har föreningen även gjort en del engångsamorteringar som inte var med i kontrolluppgiften. Till exempel löstes ett av föreningens lån i samband med att föreningen sålde en bostadsrätt som omvandlades från hyreslokal. Detta skedde under tiden vi bodde i huset. Borde inte även vår andel av ett sådant kapitaltillskott vara avdragsgillt? Vi fick positivt besked om detta när vi pratade med skatteverket per telefon men ekonomibyrån som sköter redovisningen för bostadsrättsföreningen vägrar ändra kontrolluppgiften eftersom de säger sig fått annat besked av skatteverket. Bör vi driva frågan vidare?

Rådgivarens svar

2018-10-15

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Jag ber om ursäkt för att svaret har dröjt. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

Bostadsrätter

Reglerna kring bostadsrätter återfinns i bostadsrättslagen. En viktig missuppfattning kring bostadsrätter är att man äger sin bostadsrätt. Det är bostadsrättsföreningen som äger själva bostaden, men med hjälp av en insats, medlemsskap och månatliga avgifter till föreningen kan man förvärva en "bostadsrätt", alltså en rätt att bo i lägenheten. 

Kapitaltillskott

Rätten att göra avdrag för kapitaltillskott regleras i 46 kap. 7 § inkomstskattelagen. Ett krav är att kapitaltillskottet ska vara avsett att användas för ett av lagen uppräknat syfte, exvis amortering av lån. Kapitaltillskott definieras inte i lagtexten, men däremot i en lagkommentar (som förvisso inte är del av lagen men som ändå tillmäts viss betydelse vid tolkning av lagtexten).

I princip alla betalningar från bostadsrättsinnehavarna till det egna privatbostadsföretaget utom den månatliga avgiften är kapitaltillskott.

När föreningen säljer en bostad sker ingen betalning från bostadsrättsinnehavarna till bostadsrättsföreningen. Som tidigare nämnts så är bostadsrättsföreningen ägare till bostadsrätterna och är därför den som tillägnar sig ersättningen vid en försäljning.

Ytterligare ett krav för att få göra avdrag för kapitaltillskott är att de måste ha gjorts under "innehavstiden". Enligt Högsta förvaltningsdomstolen sträcker sig innehavstiden från förvärvs- till avyttringstidpunkten, d.v.s. det spelar ingen roll när man tillträder lägenheten. Samtliga kapitaltillskott som sker från det att man förvärvar en bostadsrätt tills dess att man avyttrar sin bostadsrätt är således avdragsgilla.

Rekommendation

Som jag ser det räknas inte försäljning av lägenhet som kapitaltillskott, då det inte sker någon betalning från er till föreningen. Det är som sagt föreningen som säljer föreningens egendom. I sådant fall kan ni inte heller göra något avdrag för denna försäljning. Eftersom att Skatteverket trots allt har sagt att det föreligger avdragsrätt i er situation rekommenderar jag er dock att höra av er till Skatteverket igen, alternativt till en av våra jurister. Det kan vara så att det finns något rättsfall eller uttalande som jag inte får upp i de databaser som jag har tillgång till som eventuellt kan påverka rättsläget. Skatteverkets kontaktuppgifter hittar ni HÄR. Mer information om hur våra jurister kan hjälpa er i bostadsrättsjuridiska frågor hittar ni HÄR.

Jag hoppas att jag har gett någorlunda klarhet i frågan, även om jag förstår att det är till mindre hjälp när olika jurister (vilket jag antar att ni talade med från Skatteverket) ger olika svar. Är det någon aspekt av er fråga som jag har missat eller om jag har uttryckt mig oklart är ni välkommen att ställa en ny fråga, i övrigt önskar jag er lycka till med flytten och försäljningen.

Med vänlig hälsning,
Helmer

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden