Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Att köpa ut delägare i samägd fastighet

Hej! Vi tre syskon som ärvt ett hus. Huset är inte i så bra skick det finns en hel del fel som måste åtgärdas. Vi tänker att vi säljer det i befintligt skick. Vi har haft två mäklare som har värderat det till ca 3 miljoner och dom såg ju att det inte är tipp topp. Till min fråga min syster vill nu köpa ut oss andra två. Hon vill då inte betala det vad mäklarna värderade till hon vill dra av på den summan för att hon anser att det inte är i så bra skick och att hon ska behöva renovera det. Om vi hade sålt till någon annan så hade vi fått ett bud och tag det eller inte vi hade ju inte börjat dra av för att dom ska ha råd att renovera.

Rådgivarens svar

2019-01-21

Hej! Tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Nedan följer en redogörelse av din situation samt förslag på hur du kan ta ärendet vidare.

Inledningsvis vill jag poängtera att alla husförsäljningar som utgångspunkt sker i befintligt skick. I praktiken innebär detta att husets ålder, tidigare användning och pris ger köparen fog att själv utgå från husets befintliga skick vid husköpet och basera sitt erbjudande efter det.

Ni är tre syskon som har ärvt ett hus gemensamt, vilket innebär att ni är samägare (delägare) av huset. I frågor om samäganderätt gäller samäganderättslagen. En delägare av en samägd fastighet kan aldrig tvinga resterande delägare att sälja sina andelar till sig själv. Om ni således inte går med på priset, kan ni vägra att sälja era andelar till er syster. En värdering av huset är att anse som en rimlig utgångspunkt för försäljningspriset, eftersom den baseras på husets befintliga skick. Däremot är värderingen aldrig lika med det slutgiltiga priset då det i slutändan avgörs utifrån vad eventuella köpare till huset kan erbjuda.

Svaret på din fråga är alltså att din syster inte måste köpa huset enligt mäklarnas värdering. Hon kan inte heller tvinga er att sälja era andelar till henne. Du medger att huset har en hel del fel som måste åtgärdas. Det är inte säkert att en utomstående köpare hade erbjudit ett högre pris på grund av dessa fel (trots värderingen), därför är det alltid klokt att renovera och åtgärda mindre brister och skador som annars kan påverka köparens erbjudanden på marknaden. På så sätt kanske även din syster blir villig att betala ett högre pris för att kunna köpa ut er. Dyrare och mer omfattande renoveringar bör du dock ta med en mäklare, eftersom det kan påverka värderingen av huset.

Du är varmt välkomna att kontakta någon av våra jurister här för att få en mer ingående rådgivning av ärendet och hjälp med att hitta en lösning för din situation.

Vänligen,
Josefine Johansson

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden