Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Återgång av gåva av andel i bostadsrätt

Hej! 
Jag har ett dilemma. Jag och min bror fick en bostadsrätt i gåva av våra föräldrar. Han hade inget intresse av att bo i den så jag och min dotter flyttade in för ungefär 7 år sen. Jag bor kvar. För ett år sen hamnade han i en ekonomisk knipa, han frågade mig om han kunde få skriva sig som 100% ägare på lägenheten för att kunna få baka ihop sina skulder och få ett bra lån hos sin bank. Givetvis sa jag ja till det. Jag ville hjälpa. Sen den dagen han ”tog över” lägenheten har jag bara fått problem. Som hyresgäst i andra hand förlorade jag vissa förmåner, som parkeringsplats till exempel. Jag fick även lov att betala en extra avgift för att hyra i andra hand. Jag har bett honom att skriva över en liten procent på mig under flera månader för att slippa mer krångel. Men inget händer. För ett par veckor sen ilsknade jag till och krävde att han skulle ge mig mina 50%. Jag skrev ut avtalen och talade om att dom fanns här för påskrift. Han gick under jorden. Inte ett ord har jag hört. Idag fick jag även veta att styrelsen i bostadsrättsföreningen gett mig avslag på att få fortsätta bo här och hyra i andra hand. Nu riskerar jag, min sambo och våran bebis på 8 månader att hamna på gatan tack vare min bror. Finns det något jag kan göra för att slippa gå till socialen och be om akut hjälp med boende? Jag och min bror har tyvärr inga avtal skrivna sinsemellan. De enda som kan intyga att 50% av lägenheten är mina är mina föräldrar. Snälla hjälp mig!! Vad kan jag göra? 

Rådgivarens svar

2019-07-30

 

Hej! Tack för att du ställer din fråga till Fråga Juristen. Här följer ett svar på din fråga.

Allmänt om avtal

I Sverige anses ett avtal vara en gemensam viljeförklaring att bli bundna av avtalet innehåll. Det innebär att om det står i ett avtal att personen X ger bort saken Z till personen Y så äger nu Y den saken. Den gemensamma viljan, så som den framkommer av avtalet, är nu att X ger bort Z till Y, och att avtalet binder dem till det förhållandet. 

Överlåtelse eller gåva av andel i bostadsrätt

Av din fråga framgår att du och din bror var ägare till en bostadsrätt, med en ägarandel om 50 % vardera. Bostadsrätten fick ni i gåva av era föräldrar. Du är den som bor där, tillsammans med dotter och sambo. Din fick skriva sig som ägare till 100 % för att ta banklån, men du kunde fortfarande bo kvar i andra hand. Sedan dess har problem uppstått, och frågan är vad du kan göra.

Det är oklart på vilket sätt du och din bror kom överens om att han skulle står skriven som ägare, men av din fråga att döma finns det en överenskommelse mellan er som är juridiskt giltig, t.ex. ett gåvobrev. Er avsikt var att han skulle ha det officiella ägandet utåt sätt, så att han skulle kunna ta lån med lägenheten som säkerhet. Det finns problem med detta.

Jag urgår ifrån att det inte var tanken att du faktiskt gav bort din hälftendel av bostadsrätten. Det var en mer en uppgörelse mellan er, där tanken fortfarande var att du var faktisk äger av hälften av lägenheten. Nu vill du att han ska skriva över 50 % av lägenheten till dig igen så att du kan få bo kvar så som ägare av andel i bostadsrätt.

Ett problem är att när bostadsrätten skrevs över på din bror övergick ägandeskapet av bostadsrätten till honom. För att en sådan överlåtelse av bostadsrätt ska anses giltig krävs det att det uppfyller så kallade formkrav. Enligt Bostadsrättslagen kapitel 6 § 4 framgår att ett avtal om överlåtelse av en bostadsrätt genom köp ska upprättas skriftligen och skrivas under av säljaren och köparen. Köpehandlingen ska innehålla uppgifter om den lägenhet som överlåtelsen avser och om ett pris. Motsvarande gäller vid byte eller gåva. 

Formkraven som måste vara uppfyllda är här att gåvobrevet ska upprättas skriftligen och undertecknas av er båda. Det framgår inte om en sådan skriftlig överenskommelse finns mellan dig och din bror, men för att ert avtal ska vara giltigt krävs ett sådant. Om det inte finns är övergången av din ägarandel till din bror på 50 % ogiltig.

Vad du kan göra

Om en sådan skriftlig överenskommelse inte finns är chanserna goda att du genom rättsliga medel kan återfå din ägarandel. Om ett sådant avtal finns blir det desto svårare, då du genom gåvobrevet gett upp din andel av bostadsrätten.

Oavsett så måste dina föräldrar ha upprättat gåvobrev när de gav bort bostadsrätten till dig och din bror. Genom detta skulle din föräldrar kunna styrka att du står som ägare på 50 % av bostadsrätten, om inget avtal mellan dig och din bror finns.

Rekommendation

På Familjens jurist finns det många professionella jurister som kan hjälpa dig med ditt ärende. Med tanke på att det rör sig om en bostadsrätt och en besvärlig boendesituation för dig och din familj råder jag att du kontaktar en aktivt arbetade jurist som kan hjälpa dig. Boka tid kan du göra här.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp! Om det är något annat du undrar över får du alltid ställa fler frågor till oss här på Fråga Juristen.

Med vänliga hälsningar,

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden