Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Återbetalning av deposition vid slitage

Hej! Vi har hyrt ut vårt hus och hyresgästen sa upp avtalet innan minimitiden på 1,5 år (hyresgäster kan tydligen göra det med 1 månads uppsägningstid oavsett vad det står för minimitid i avtalet). Vi har nu varit och kollat på huset och en av sofforna är förstörd (lutar sig mot olika håll som ett bord på ojämn mark), har ett fläck och luktar rök.
Jag har egentligen två frågor:
- För återbetalning av depositionen, kan man dra av beloppet som behövs för att laga soffan?
- Betalar man depositionen (eller en del av depositionen) tillbaka när hyresgästen har flyttat ut eller när avtalets minimitid är över?
Tack på förhand,

Rådgivarens svar

2019-10-29

Hej, 

Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

Uthyrning av egen bostad (exempelvis hus som man äger själv) regleras i privatuthyrningslagen. Nedan kommer en redogörelse för din situation, med svar på din fråga. 

Uppsägningstid
Precis som du nämner har en hyresgäst som hyr ens bostad rätt att säga upp hyresavtalet med en månadsuppsägningstid, trots att det ingåtts på bestämd tid och en annan uppsägningstid är avtalad. Detta skiljer sig från vad som gäller enligt 12 kap JB, även kallad hyreslagen, som gäller när en hyresrätt hyrs ut till exempel. Du nämner att ni hyrt ut ert hus och då är det privatuthyrningslagen som gäller, och därför har hyresgästen en månads uppsägningstid. 

Vårdplikt
Privatuthyrningslagen anger inte hur hyresgästens vårdplikt ser ut, men rent generellt är avtalet avgörande och ledning kan också hämtas från vad som gäller i hyreslagen. I 12 kap 24 § JB anges nämligen att hyresgästen ska vårda lägenheten och är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom vållande, vårdslöshet eller försummelse.

Deposition
Det finns inga regler i lag om vad som gäller för deposition, utan det är vanligen något som bestäms av hyreskontraktet. Det betraktas nämligen som ett eget civilrättsligt avtal. En depositionsavgift lämnas vanligen som säkerhet under hyresperioden och den ska betalas tillbaka när hyrestiden tagit slut men oftast har man i avtalet om deposition bestämt att hyresvärden kan ha rätt att behålla pengarna om lägenheten inte lämnats i rätt skick, eller om hyran inte betalats i tid eller liknande.

Sammanfattning och råd
Huruvida ni kan ha rätt att hålla inne en del av depositionen på grund av skadorna på soffan beror altlså på avtalet som ingåtts mellan er. Är det så att möjligheten att hålla inne depositionsavgiften finns i avtalet så kan ni hävda att en del av depositionen dras av på grund av skadorna, men uppkommer en tvist kring detta är det ni som hyresvärdar som behöver styrka (bevisa) att hyresgästen orsakat skadorna. 

Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Tyvärr kan vi inte svara närmre på din fråga eftersom vi inte vet mer om vad som avtalats mellan er. Om du behöver vidarehjälp med att tolka avtalet eller med situationer som har med uthyrning av er bostad att göra så rekommenderar jag att ni bokar en tid med en av våra jurister på Familjens Jurist. Här kan du läsa mer om vad Familjens Jurist kan hjälpa till med när det kommer till hyresförhållanden och bostadsjuridik

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden