Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Arv och överlåtelseförbud rörande fastighet

1979 erhöll jag och två bröder till mig en fastighet med förbehållet att fastigheten som överlåtits som gåva inte får intecknas eller säljas. Fastigheten eller andel därav får av gåvotagarna eller deras avkomlingar endast överlåtas till släktingar.

Om jag vill att mina barn ska ärva fastigheten måste jag då skriva ett nytt gåvobrev till dom eller gäller det som står i gåvobrevet för all framtid för framtida generationer?

Rådgivarens svar

2021-04-26

Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Du har tillsammans med dina bröder fått en fastighet i gåva förenat med ett villkor om överlåtelseförbud. Som jag förstår din fråga undrar du 1) om du behöver vidta någon åtgärd för att dina barn ska kunna ärva fastigheten, och 2) om överlåtelseförbudet gäller även efter att fastigheten har överlåtits till dessa.

Vad händer med fastigheten vid din död?

Arv regleras i ärvdabalken. Inledningsvis kan det konstateras att om du inte upprättat någon rättshandling som testamente eller gåvobrev så kommer dina barn att ärva dig i första hand, ärvdabalken 2 kap. 1 §. De ärver då din del av fastigheten. Om du är gift med den andra föräldern till dina barn kommer denna dock att ärva före de gemensamma barnen, ärvdabalken 3 kap. 1 §. Vill du säkerställa att dina barn ärver fastigheten framför en eventuell make bör ett testamente upprättas. Vill du ge fastigheten till dina barn redan i din livstid så upprättas ett gåvobrev.

Vad innebär överlåtelseförbudet?

I ditt fall har det uppställts ett överlåtelseförbud mellan gåvogivaren och gåvotagaren av en fastighet. Rättsläget är inte helt utrett kring vad som gäller rörande villkoret efter att fastigheten har överlåtits genom gåva eller arv.

I NJA 2017 s. 289 konstaterar HD att ett villkor som ställts upp i samband med gåva av en fastighet inte är bindande för en person som senare köper fastigheten. Fallet rörde ett villkor om att fastigheten inte får bjudas ut till försäljning på offentlig auktion enligt samäganderättslagen. Villkoret ansågs endast gälla mellan gåvogivaren och gåvotagaren samt dennes borgenärer.

I två hovrättsfall – RH 2019:34 och Svea hovrätt (26 oktober 2020, T 624-20) – har hovrätten dock ansett att villkoren (överlåtelseförbud samt hembudsklausul) binder även gåvomottagarens förvärvare. I dessa fall har den senare överlåtelsen skett genom en benefik transaktion, det vill säga genom gåva eller arv och inte genom köp. I dessa fall har hovrätten ansett att starkare skäl talar för att den första gåvogivarens vilja ska respekteras. Överlåtelseförbudet ansågs följa med egendomen.

Sammanfattning och rekommendation

Vill du säkerställa att din del av fastigheten går till dina barn vid din död bör ett testamente upprättas. Vill du ge dem andelen innan dess kan du upprätta ett gåvobrev. Det finns en möjlighet att överlåtelseförbudet även kan komma att gälla gentemot dina barn efter att de har fått fastigheten genom arv eller gåva. Rättsläget är dock oklart. Vill du säkerställa att samma överlåtelseförbud gäller även mot dem kan du införa det i den rättshandling du väljer att upprätta.

På Familjens Jurists hemsida kan du välja mellan att upprätta ett testamente eller upprätta ett gåvobrev enkelt och smidigt online. Vill du ha mer ingående rådgivning rekommenderar jag att du bokar tid med en jurist som kan ge vidare hjälp.

Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga! Uppkommer ytterligare funderingar så är du välkommen att återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden