Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Arrendeavtals giltighet vid dödsfall

    Hej, vi har bort arrenderat en bit mark till granne. Handskriven och bevittnat avtal gäller tills 2038. Granne har avlidit 2018 och hans fastighet är såld. Fråga - gäller arrendeavtalet tills 2038 eller har avslutat med hans död?

    Rådgivarens svar

    2020-04-12

    Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

    Regler om arrende finns i 7-11 kap. jordabalken. Huvudregeln är att arrendatorn inte har rätt att överlåta arrenderätten utan jordägarens samtycke. I detta fall löper dock ert arrendeavtal på tio år eller längre och då kan arvingarna till den avlidne arrendatorn överlåta arrendeavtalet förutsatt att följande förutsättningar är uppfyllda (10 kap. 7 § jordabalken);

    • Rätten att överlåta arrendeavtalet är inte begränsad enligt arrendeavtalet,  
    • Arrendatorn (dödsboet) har först erbjudit markägaren att ta tillbaka arrendet mot skälig ersättning, och markägaren har inte inom en månad accepterat erbjudandet.
    • Den som ska ta över är en lämplig och skötsam person

    Arrenderätten kan även övergå till arrendatorns barn genom arv. När arrendatorn (din granne) avlider övergår arrendet till grannens dödsbo. Arrendet ses som en tillgång i dödsboet och ska skiftas. Antingen så säljs marken - inklusive arrendet - och då får arrendet en ny ägare, eller så skiftas det till någon av markägarens arvingar. Oavsett vilket så övergår alltså arrendet till en ny person som då träder in i din avlidne grannes ställe och blir den nya arrendatorn. 

    Vid en otillåten överlåtelse kan arrendatorn skiljas från arrendestället bara om jordägaren säger upp avtalet inom sex månader från det att han eller hon fick kännedom om att arrendatorn misskött sig.

    Slutsats
    Arrendeavtalet kommer fortfarande gälla eftersom det är möjligt att överlåta arrendeavtal till arvinge eller annan person när arrendatorn avlider. Detta gäller dock enbart om förutsättningarna ovan är uppfyllda. Om överlåtelsen inte har gjort på ett giltigt sätt finns möjligheten för dig att säga upp avtalet. Detta måste ske inom sex månader från det att du fått kännedom om att överlåtelsen inte gick till på rätt sätt.

    Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Vid ytterligare funderingar är du välkommen att kontakta oss igen så hjälper vi dig vidare. Är det något annat du behöver hjälp med kan du enkelt boka tid hos våra erfarna jurister på Familjens jurist HÄR.

     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och svaren utgår från juridiken så som den såg ut då svaret publicerades, gällande rätt kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden