Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Arrendeavtal för friggebod på annans mark

    Hej!
    Vi har ett fritidshus där vi har servitut på vägen upp till stugan och en del där vi parkerar vår bil. Vi frågade markägaren om vi fick köpa loss denna del för att sätta en friggebod där. Vi fick inte köpa loss marken men de sa att det var helt ok att sätta en friggebod där. Vi vill då skriva någon typ av avtal som bägge parter kan skriva på. Finns det något sådant avtal? Det jag hittade som var mest likt var anläggningsarrende, men det stämmer inte riktigt. Hur/var kan jag få hjälp med ett sådant avtal?

    Rådgivarens svar

    2019-07-04

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

    Arrendeavtal
    Den lagen som är tillämplig i den här situationen är jordabalken (JB). Där regleras olika förhållande för fastigheter som exempelvis servitut och arrende. Servitut innebär en rätt för en ägare av en fastighet att på något sätt nyttja en del av en annan fastighet (se 14:1 JB). Att däremot äga en byggnad på någon annans mark brukar regleras genom ett arrendeavtal. För att arrendeavtal ska föreligga krävs det att man ger någon slags betalning till markägaren (se 8:1 JB).

    Det finns olika former av arrende varav jordbruksarrende innebär en upplåtelse av mark för jordbruksändamål (se 9:1 JB). Bostadsarrende innebär en upplåtelse av mark som ger arrendatorn rätt att bygga ett bostadshus på området (se 10:1 JB). Anläggningsarrende är en upplåtelse av mark som ger arrendatorn rätt att uppföra en byggnad som ska användas för förvärvsändamål, alltså någon typ av verksamhet (se 11:1 JB). Detta brukar normal vara upplåtelser av mark för bensinstationer, fabriker, lager eller liknande, som du nämner alltså inte privata friggebodar.

    Om ett arrendeavtal inte faller in under någon av de här tre typerna kallas det för lägenhetsarrende (se 8:1 2 st JB). Ett avtal om lägenhetsarrende kan till skillnad från de andra typerna vara muntligt men det kan såklart leda till bevisproblematik (se 8:3 3 st JB).

    Hur du går vidare
    Då friggeboden betraktas som en byggnad på annans mark måste du arrendera den del av marken (fastigheten) som friggeboden ska stå på. Detta görs genom ett lägenhetsarrende och det klokaste är att skapa ett skriftligt avtal. Det kan vara bra att kontakta en jurist för att säkerställa att avtalet är tydligt och att det reglerar situationer som ni kanske inte tänk på. Hos Familjens Jurist kan vi hjälpa er att upprätta ett sådant avtal, besök vårt kontaktcenter för fastighetsrätt HÄR.

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har några ytterligare funderingar så är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga.

    Med vänliga hälsningar

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och svaren utgår från juridiken så som den såg ut då svaret publicerades, gällande rätt kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden