Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Arbete i samägda carport

Hej
Bor i en liten bostadsrättsförening med fem medlemmar (5 BR). Till dessa har vi en gemensam carport som föreningen äger tillsammans.

En av medlemmarna använder allt som ofta sin yta för att arbeta i, detta resulterar i arbetsdamm och smuts kommer titt som tätt på våra ytor/bilar

Får de göra denna åverkan på andras bilar/utrymme? Finns det någon lag som säger att de inte får använda sin del av den ägda bostadsrättsföreningens gemensamma carport till att utföra arbete som stökar, smutsar och dammar? 

Rådgivarens svar

2018-12-31

Hej! Tack för att du ställer din fråga till Fråga Juristen. Här följer ett svar på din fråga.

Bostadsrättsföreningens stadgar

Inledningsvis vill jag uppmärksamma dig på att det inte finns någon särskild lag som reglerar den situationen du beskriver. De regler som är av störst intresse är bostadsrättsföreningens stadgar. Av dessa bör det framkomma vilka regler det är som gäller vad avser den gemensamt ägda carporten.

Om det inte finns några bestämmelser som reglerar hur carporten får användas får man utgå ifrån att personen som utför arbete i carporten kan har en rätt att arbeta där. Eftersom bostadsrättsföreningen äger carporten tillsammans bör tillträde och användningen av carporten tillkomma alla medlemmar.

Det ovanstående innebär dock inte att man kan använda carporten på ett sådant vis att det stör de andra ägarnas användning av carporten. Man kan t.ex. rimligen se till vad den gemensamma carporten är tänkt att användas till som huvudsakligt syfte. I vanliga fall, vilket jag antar även gäller eran carport, är den till för att kunna ställa bilen i säkert förvar när man inte använder den, och att den fyller syftet att ha en säker parkeringsplats.

Om medlemmen i fråga i er bostadsrättsföreningen använder carporten för att utföra arbete orsakar någon form av skada eller liknande bör det vara skäl nog för att begränsa det användandet av carporten. Om smuts och dam t.ex. innebär att en bil måste tvättas oftare än vanligt leder det till utgifter för den drabbade. Min bedömning är att detta bör vara skäl nog för medlemmen ifråga att göra vad hen kan för att undvika att hens arbete medför kostnader och utgifter för andra.

Om denna medlem kan utföra sitt arbete på ett sådant sätt att er bil inte blir smutsig kan detta vara en tillräcklig åtgärd för medlemmen att fortsätta utföra arbete i carporten. Detta gäller endast om det inte framgår några tydliga regler om vad carporten får användas till, eller inte användas till.

Tillämpning i ditt fall

Skulle det vara så att medlemmen inte kan utföra arbetet utan att smutsa ner annans egendom, är det min bedömning att medlemmen inte bör få utföra ett sådant arbete i eran carport. Den bedömningen gör jag utifrån vad den samägda carportens huvudsakliga syfte är, samt att konsekvenserna för de andra medlemmarna blir ökade utgifter och kostnader. Dessa utgifter och kostnader bör ställas mot medlemmens rätt (om det inte finns regler som hindrar detta) att använda carporten till att utföra arbete. Jag gör då bedömningen att denna rätt inte bör kunna användas på bekostnad av andra samägares utnyttjande av carporten.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Om det är någon annat du undrar över får du självklart skicka in fler frågor till oss här på Fråga Juristen.

Med vänlig hälsning,
Gabriel Axelsson

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden